Vanliga frågor

Här har vi samlat vanliga frågor och svar som våra kunder undrar över. Hittar du inte just din fråga:

Populäraste frågorna

HUR TECKNAR JAG ELAVTAL?
Du kan teckna elavtal med oss via vår hemsida eller på telefon 08-20 51 00. Tänk på att du själv måste säga upp ditt befintliga elavtal med din gamla elleverantör.
VILKA UPPGIFTER BEHÖVER JAG FÖR ATT TECKNA ELAVTAL?
Den person som står på det befintliga nätavtalet kan teckna ett elavtal med oss. Från ditt nätbolag får du dina anläggningsuppgifter (Anläggnings-ID och nätområde). Tänk på att startdatum för ditt elavtal ska vara detsamma som startdatum på ditt nätavtal.
VAR HÄMTAR NI ER GRÖNA EL IFRÅN?
All vår el är 100% förnybar och producerad i Norden. En del kommer från våra egna vind- och vattenkraftverk i Norge.
VILKA FAKTURERINGSALTERNATIV HAR NI?
Vi fakturerar via e-faktura, e-postfaktura, Kivra eller pappersfaktura. Du kan alltid kombinera med betalning via autogiro. Här kan du läsa mer om fakturor och betalning.
JAG FÖRSÖKER ANMÄLA E-FAKTURA MEN HITTAR INTE ERT NAMN
Sök på vårt juridiska namn: ”Switch Nordic Green AB”.
HUR FLYTTAR JAG MED ELAVTALET TILL MIN NYA ADRESS?
Det är enkelt. Följ guiden på vår flyttsida när du vill flytta med din gröna el. Ta fram din elfaktura så går det ännu fortare!
VAR HITTAR JAG INLOGGNINGSUPPGIFTER TILL MINA SIDOR?
Inloggningsuppgifterna finns längst upp till vänster på elfakturan. Du kommer till  Mina Sidor här.

Elavtal och priser

ELAVTAL

VILKA OLIKA ELAVTAL ERBJUDER NI?
Du kan välja mellan våra produkter Sol, Vatten, Bra Miljöval och Vind.  Alla våra elavtal är 100% gröna. Vi erbjuder rörliga avtal utan bindningstid och fasta avtal på 1-3 år. Teckna ett grönt elavtal här. Om du önskar längre bindningstid kan du kontakta vår Kundservice.
VAR KOMMER ER EL IFRÅN?
All vår el är producerad i Norden och kommer enbart från sol, vind och vatten. En del el kommer från egna vind- och vattenkraftverk i Norge.
VEM KAN TECKNA ELAVTAL MED ER?
Alla som har ett elavtal med ett nätbolag kan bli kund hos Nordic Green Energy.
NÄR MÅSTE JAG SENAST TECKNA ETT ELAVTAL?
Du behöver teckna ett elavtal senast 14 dagar innan önskad leverans. Det är viktigt att vi får alla dina uppgifter*, annars kan leveransen försenas. Ska du flytta in på ny adress kan leveransen ske tidigare, hör med oss om när.

*Den person som står på det befintliga nätavtalet kan teckna ett elavtal med oss. Vi behöver namn och personnummer på den person som står på befintligt nätavtal. Vi behöver också adressuppgifter, anläggningsuppgifter (AnläggningsID och områdesID, dessa finner du på nätfakturan) samt önskat startdatum för elavtalet.

VAD ÄR ANLÄGGNINGS-ID?
Den 18-siffriga kod som elnätsföretaget använder för att hålla reda på vilken anläggning som är din. Kontakta ditt nätbolag för att få ditt anläggnings-ID
HUR SÄGER JAG UPP MITT ELAVTAL?
När du tecknat elavtal med en annan leverantör får vi en uppsägning från ditt nätbolag.
VAD HÄNDER OM JAG BRYTER ETT ELAVTAL I FÖRTID?
Om du bryter ett bundet elavtal i förtid tar vi ut en lösenavgift för den kvarvarande tiden i enlighet med våra avtalsvillkor.
VAD HÄNDER NÄR MITT ELAVTAL LÖPER UT?
Nytt avtalsförslag skickas till dig i enlighet med våra avtalsvillkor.

PRISER

VAD BESTÅR ELPRISET AV?
Din kostnad för el består av två delar: elkostnad och nätavgifter. Till Nordic Green Energy betalar du elkostnaderna. Nätkostnader kommer på en separat faktura och betalas till nätbolaget i ditt område. Elkostnaderna består av priset på elen, elcertifikatavgift, energiskatt samt 25% moms.
VAD ÄR ELCERTIFIKATAVGIFT?
Lagen om elcertifikat trädde i kraft 2003. Dess syfte är att gynna produktionen av el från förnybara energikällor såsom vindkraft, viss vattenkraft och solenergi. Producenter av förnybar el får ett elcertifikat av staten för varje MWh som producerats. Genom försäljningen av elcertifikat till elhandelsbolag får producenterna en extra intäkt utöver intäkterna från elförsäljningen. Därigenom ökar de förnybara energikällornas möjlighet att konkurrera med icke förnybara källor.
VAD ÄR RÖRLIGT ELPRIS?
Ett rörligt elpris följer elmarknadens svängningar. Det rörliga elpriset baseras på elbörsen Nord Pools timpris på el, det så kallade spotpriset. Vårt inköpspris är ett volymvägt genomsnitt av den gångna månadens spotpriser på Nord Pool. I inköpspriset ingår bl.a kostnad för elcertifikat och avgifter till Svenska Kraftnät.

Läs mer om Rörligt elpris

VAD ÄR FAST ELPRIS?
Med fastprisavtal har du samma elpris under hela avtalsperioden. Din elfaktura påverkas endast av hur mycket el du förbrukar. Under den tid avtalet löper vet du det exakta elpriset per kilowattimme.

Läs mer om Fast elpris här

VAD HÄNDER OM JAG GLÖMMER FÖRLÄNGA MITT ELAVTAL?
Normalpris
Om du inte aktivt förlänger ditt elavtal läggs du, i enlighet med våra avtalsvillkor, över på vårt Normalpris.
VAD PÅVERKAR ELPRISET?
Elpriset påverkas av många olika faktorer. Väder, världsmarknadspriser på fossila bränslen, politiska beslut, miljörestriktioner och valutaförändringar är några av de viktigaste faktorerna. Utbud och efterfrågan är också något som inverkar på elpriset.

Du kan påverka din elkostnad genom att teckna ett fördelaktigt elavtal och genom att se över din energiförbrukning.

VAD PÅVERKAR MIN ELKOSTNAD VARJE MÅNAD?
Din elkostnad påverkas av hur mycket el du har förbrukat och av ditt elpris. Har du ett fast elpris betalar du samma pris för elen medan förbrukningen kan variera. Har du ett rörligt elpris kan både ditt elpris och din förbrukning variera från månad till månad.

Solceller

HUR FUNGERAR SOLCELLER?
När solljuset träffar en solcell uppstår en elektrisk spänning (likström) på omkring 0,5 volt, vilket inte räcker långt. Därför är solcellerna sammankopplade, vilket ökar spänningen. För att likströmmen ska kunna användas av t ex ett hushåll eller en fabrik, passerar likströmmen genom en växelriktare som omvandlar den till växelström. Växelströmmen leds i sin tur ut för användning genom en el-central.
SKINER SOLEN TILLRÄCKLIGT I SVERIGE?
Sverige har bra förutsättningar för att producera solel. Faktum är att Sverige nästan har lika hög solstrålning som i centrala Europa. Och det är just solstrålningen som räknas vid produktion av solel.
KAN JAG SÄLJA DEN EL JAG INTE ANVÄNDER SJÄLV?
Under vissa perioder kommer du få ett överskott av el, t ex under sommaren då solen skiner som mest. Denna överskottsel kan du sälja till oss.

Du kan också teckna ett konsumtionsavtal med oss. Då får du en högre ersättning för din el och vi täcker dina behov med vår gröna el under de perioder då solcellerna inte räcker till.

BEHÖVS BYGGLOV FÖR ATT INSTALLERA SOLCELLER?
Det beror på var i Sverige du bor. Din kommun kan berätta vilka regler som gäller för just din anläggning.
HUR EFFEKTIVA BLIR SOLCELLERNA PÅ MITT TAK?
Flera saker påverkar effekten hos dina solceller:

• Takets vinkel: den optimala vinkeln är 35-50°.
• Väderstrecket: Söderläge ger bästa solinstrålning.
• Skuggning: träd, andra hus och liknande kan skymma solinstrålningen. Under vilka timmar på dagen solcellerna skuggas har betydelse.

VILKA BIDRAG OCH AVDRAG FINNS DET?
Privatpersoner kan få ett ROT-avdrag på 30% eller ekonomiskt stöd från staten motsvarande 20% av installationskostnaden.

Företag är kan räkna med 30% i ROT-avdrag eller ett ekonomiskt bidrag från staten motsvarande 30% av installationskostnaden.

KOMMER SOLCLLER ATT TÄCKA MITT ELBEHOV?
Både ja och nej.

Du kommer vara självförsörjande vissa perioder. Exempelvis är produktionen som störst mellan mars och oktober. Vissa perioder kommer du till och med producera mer el än du själv behöver. Överskottet kan du sälja till oss.

Andra perioder kommer solcellerna inte vara lika effektiva. Då kan du behöva täcka upp med annan el. Därför är det bra att teckna ett elavtal med oss. Då får du också bättre ersättning för den el du säljer till oss. Samtidigt kan du vara säker på att din el kommer från 100% förnybar energi.

JAG HAR REDAN SOLCELLER. KAN JAG SÄLJA MIN EL TILL ER?
Javisst, allt du behöver göra är att teckna ett produktionsavtal med oss. Vi rekommenderar också att du tecknar ett konsumtionsavtal med oss. På så sätt får du en bättre ersättning för den el du säljer. Dessutom täcker vi upp med el under den tid då solcellerna inte räcker till. Vi drar sedan av summan du sålt till oss på elräkningen.
Överskottsel
VAD KRÄVS FÖR ATT JAG SKA KUNNA SÄLJA MIN ÖVERSKOTTSEL?
Det spelar ingen roll var du bor eller vilket nätbolag du har. Vi välkomnar solproducenter från hela Sverige! Du behöver dock betraktas som mikroproducent (länk till frågan nedan?). Då har produktionsanläggningen en huvudsäkring på högst 63 A och en inmatningseffekt på högst 43,5 kW. Du behöver också göra av med mer el än du producerar per kalenderår.

Hur säljer jag min överskottsel?

VILKA REGLER GÄLLER FÖR SKATTEREDUKTION FÖR MIKROPRODUKTION?
Följande villkor måste uppfyllas för att betraktas som mikroproducent:

– Du producerar förnybar el

– Du gör av med mer el än vad du producerar per kalenderår

– Du är fast ansluten till elnätet

– Produktionsanläggningen har en huvudsäkring på högst 63 A

– Produktionsanläggningen har en inmatningseffekt på högst 43,5 kW

– Uttag och inmatning av din el görs via samma huvudsäkring och elmätare

– Du är momsregistrerad och har ett momsregistreringsnummer. Vänd dig till Skatteverket.

HUR MYCKET FÅR JAG BETALT FÖR MIN ÖVERSKOTTSEL?
På elfakturan får du betalt för elen du producerat. Vår ersättning till dig som är helkund hos oss är Nord Pools spotpris plus 25 öre/kWh (inkl moms). Ersättningen gäller för överproduktion upp till 3 500 kWh/år.
Elfaktura, betalningar, flytt m m

FAKTURA OCH BETALNING

JAG FÖRSTÅR INTE MIN ELFAKTURA
HUR BETALAR JAG ELFAKTURAN?
Du kan betala elfakturan med inbetalningskortet, via din internetbank eller med girering. Du kan välja att koppla elfakturan till autogiro, då dras fakturabeloppet automatiskt från ditt konto varje månad.

Läs mer om elfakturan.

VILKA FAKTURERINGSALTERNATIV HAR NI?
Vi fakturerar via e-faktura, e-postfaktura, Kivra eller pappersfaktura. Du kan alltid kombinera med betalning via autogiro. Här kan du läsa mer om fakturor och betalning.
JAG FÖRSÖKER ANMÄLA MIG FÖR E-FAKTURA, MEN HITTAR INTE ERT NAMN
Sök på vårt juridiska namn ”Switch Nordic Green AB”.
HUR OFTA KOMMER ELFAKTURAN?
Elfakturan skickas vanligtvis varje månad. Du kan också välja att få den kvartalsvis. Kontakta vår kundservice så hjälper vi dig.
HUR VET NI HUR MYCKET EL JAG FÖRBRUKAT?
Vi får in en avläsning från nätbolaget, vanligtvis varje månad. Saknar vi en avläsning baserar vi fakturan på din beräknade årsförbrukning. När vi får in en ny avläsning justerar vi beloppet på nästkommande faktura. Vid frågor om mätaravläsningen ber vi dig kontakta ditt nätbolag. Om du har frågor kring din elförbrukning är du välkommen att kontakta vår kundservice.
VARFÖR ÄR MIN ELFAKTURA PÅ BERÄKNAD FÖRBRUKNING?
Ditt nätbolag ansvarar för att skicka din mätarställning till oss. Saknar vi en avläsning baserar vi fakturan på din beräknade årsförbrukning. När vi får in en ny avläsning justerar vi beloppet på nästkommande elfaktura.
JAG HAR FÅTT EN KREDITFAKTURA. HUR FÅR JAG UTBETALNINGEN?
Kreditbeloppet läggs på som ett tillgodohavande på nästkommande elfaktura. Kontakta Kundservice om du istället vill ha tillgodohavandet insatt på ditt bankkonto.
VARFÖR FÅR JAG RÄKNINGAR AV BÅDE ER OCH NÄTBOLAGET?
Vi debiterar dig för den el du förbrukar. Nätbolaget debiterar dig för nätavgiften samt överföringen (transporten) av el via ledningar. Exempel på nätbolag är Vattenfall, Ellevio och Eon.
VAD HÄNDER OM JAG INTE BETALAR ELFAKTURAN INNAN FÖRFALLODATUM?
Vid försenad betalning tillkommer en påminnelseavgift på 60 kr samt lagstadgad dröjsmålsränta. Uteblir betalningen av påminnelsen skickas elräkningen till inkasso. Hör gärna av dig till oss om du inte kan betala din elfaktura.

Under en 12-månadersperiod har du har möjlighet att söka om anstånd och avbetalningsplan en gång. Observera att denna förfrågan måste göras innan förfallodatum. Vid upprättande av avbetalningsplan tillkommer en avgift på 150 kr. Visma Collector sköter all vår påminnelsehantering.

JAG HAR EN MAC-DATOR OCH KAN INTE ÖPPNA ELFAKTURAN I MIN E-POST.
Tyvärr fungerar inte Apples behandling av PDF-filer särskilt bra. Har du problem att öppna eller att skriva ut från PDF-läsaren till Mac (Förhandsvisning) kan du i stället pröva att öppna elfakturan i valfri webbläsare. Eller ladda ner Adobe Reader.

Fungerar inte ovanstående är du välkommen att kontakta oss så skickar vi din elfaktura på nytt.

JAG FÅR KONSTIGA TECKEN NÄR JAG SKRIVER UT MIN ELFAKTURA.
Här hittar du hjälp om du får problem att skriva ut din elfaktura.

FLYTT

JAG SKA FLYTTA. HUR FÖR JAG ÖVER ELAVTALET TILL MIN NYA ADRESS?
Det är enkelt. Följ guiden på vår flyttsida när du vill flytta med din gröna el. Ta fram din elfaktura så går det ännu fortare!
VAD HÄNDER OM JAG INTE VILL TA MED MITT NUVARANDE ELAVTAL TILL DEN NYA ADRESSEN?
Kontakta ditt nätbolag och meddela att du flyttar. Nätbolaget kommer då att meddela oss att du flyttar. Vi avslutar ditt elavtal per det datum du meddelat nätbolaget. För att vi ska kunna skicka en slutfaktura behöver vi din nya faktureringsadress.
VILKA UPPGIFTER BEHÖVER NI FÖR ATT TECKNA NYTT ELAVTAL?
Vi behöver veta den nya adressen, anläggningsuppgifter (Anläggnings-ID och Områdes-ID – finns på elfakturan) och vilket datum du flyttar till den nya adressen.
NÄR SKA JAG SENAST ANMÄLA FLYTT TILL ER?
Det är viktigt att du anmäler flytt så snart som möjligt för att undvika att hamna på ett dyrt anvisningsavtal. Är det kort tid kvar till inflyttningsdagen är du välkommen att kontakta vår kundservice så hjälper vi dig.

STRÖMAVBROTT

VEM KONTAKTAR JAG VID STRÖMAVBROTT?
Vid strömavbrott ska du vända dig till ditt nätbolag. De äger ledningarna och levererar elkraften du köpt av oss. Exempel på nätbolag är Vattenfall, Fortum och Eon.

ELMARKNADEN

VAD ÄR SKILLNADEN PÅ ELHANDELSBOLAG OCH NÄTBOLAG?
Elhandelsbolaget (elbolaget) levererar den el du förbrukar. Nordic Green Energy är ett elhandelsbolag. Vi äger egna vind- och vattenkraftverk. Men inte ledningarna elen levereras med.

Nätbolaget äger och underhåller elledningarna fram till din bostad samt mäter din elförbrukning. Nätbolaget skickar en egen faktura till dig. Exempel på nätbolag är Vattenfall, Ellevio och Eon.

HUR FUNGERAR HANDELN MED EL?
På nordiska elbörsen Nord Pool, säljer elproducenterna sin el till elhandelsbolagen. Dessa säljer i sin tur vidare till konsumenterna. Priset på Nord Pool (också kallat spotpris) styrs av tillgång och efterfrågan, precis som på en vanlig aktiebörs. Elpriset påverkas också av väderförhållanden, världsmarknadspriser på fossila bränslen, politiska beslut, miljörestriktioner och valutaförändringar.
VAD ÄR URSPRUNGSMÄRKNING?
Ursprungsmärkningen garanterar och informerar kunden om varifrån elkraften kommer (t ex sol, vind eller vatten) och hur produktionen påverkar miljön. Den berättar också hur mycket olika typer av el förstör miljön. Exempelvis olja och kol har en starkt negativ inverkan på miljön.
VARFÖR SKA JAG VÄLJA ETT GRÖNT ELBOLAG?
Om alla i Sverige valde att köpa grön ursprungsmärkt el skulle det bli mer lönsamt att bygga ut och producera förnybar energi. Då kan kärnkraftverk stängas och importen av kolkraft minska.

Genom att välja grön el från Nordic Green Energy hjälper du till att minska efterfrågan från smutsig el.

MINA SIDOR

VAR HITTAR JAG INLOGGNINGSUPPGIFTERNA TILL MINA SIDOR?
Inloggningsuppgifterna finns längst upp till vänster på elfakturan. När du loggat in kan du välja att ändra dina uppgifter.

Gå till Mina Sidor.

Hittade du inte ditt svar?

Vår proffsiga kundservice hjälper dig gärna.

Kundservice hjälper dig: