Vanliga frågor

Här har vi samlat vanliga frågor och svar som våra kunder undrar över. Om du inte hittar just din fråga får du gärna kontakta vår kundservice.

Populäraste frågorna

HUR TECKNAR JAG ELAVTAL?
Du kan teckna elavtal med oss via vår hemsida eller på telefon 08-20 51 00. Tänk på att du själv måste säga upp ditt befintliga elavtal med din gamla elleverantör.
VILKA UPPGIFTER BEHÖVER JAG FÖR ATT TECKNA ELAVTAL?
Den person som står på det befintliga nätavtalet kan teckna ett elavtal med oss. Från ditt nätbolag får du dina anläggningsuppgifter (Anläggnings-ID och nätområde). Tänk på att startdatum för ditt elavtal ska vara detsamma som startdatum på ditt nätavtal.
VAR HÄMTAR NI ER GRÖNA EL IFRÅN?
All vår el är 100% förnybar och producerad i Norden. En del kommer från våra egna vind- och vattenkraftverk i Norge.
VILKA FAKTURERINGSALTERNATIV HAR NI?
Vi fakturerar via e-faktura, e-postfaktura, Kivra eller pappersfaktura. Du kan alltid kombinera med betalning via autogiro. Här kan du läsa mer om fakturor och betalning.
JAG FÖRSÖKER ANMÄLA E-FAKTURA MEN HITTAR INTE ERT NAMN
Sök på vårt juridiska namn: ”Switch Nordic Green AB”.
HUR FLYTTAR JAG MED ELAVTALET TILL MIN NYA ADRESS?
Det är enkelt. Följ guiden på vår flyttsida när du vill flytta med din gröna el. Ta fram din elfaktura så går det ännu fortare!
VAR HITTAR JAG INLOGGNINGSUPPGIFTER TILL MINA SIDOR?
Vår kundtjänst hjälper dig med dina inloggningsuppgifter. Du kommer till Mina Sidor här.

Elavtal & priser

ELAVTAL

VILKA OLIKA ELAVTAL ERBJUDER NI?
Du kan välja mellan våra produkter Sol, Vatten, Bra Miljöval och Vind.  Alla våra elavtal är 100% gröna. Vi erbjuder rörliga avtal utan bindningstid och fasta avtal på 1-3 år. Teckna ett grönt elavtal här. Om du önskar längre bindningstid kan du kontakta vår Kundservice.
VAR KOMMER ER EL IFRÅN?
All vår el är producerad i Norden och kommer enbart från sol, vind och vatten. En del el kommer från egna vind- och vattenkraftverk i Norge.
VEM KAN TECKNA ELAVTAL MED ER?
Alla som har ett elavtal med ett nätbolag kan bli kund hos Nordic Green Energy.
NÄR MÅSTE JAG SENAST TECKNA ETT ELAVTAL?
Du behöver teckna ett elavtal senast 14 dagar innan önskad leverans. Det är viktigt att vi får alla dina uppgifter*, annars kan leveransen försenas. Ska du flytta in på ny adress kan leveransen ske tidigare, hör med oss om när.

*Den person som står på det befintliga nätavtalet kan teckna ett elavtal med oss. Vi behöver namn och personnummer på den person som står på befintligt nätavtal. Vi behöver också adressuppgifter, anläggningsuppgifter (AnläggningsID och områdesID, dessa finner du på nätfakturan) samt önskat startdatum för elavtalet.

VAD ÄR ANLÄGGNINGS-ID?
Den 18-siffriga kod som elnätsföretaget använder för att hålla reda på vilken anläggning som är din. Kontakta ditt nätbolag för att få ditt anläggnings-ID
HUR SÄGER JAG UPP MITT ELAVTAL?
När du tecknat elavtal med en annan leverantör får vi en uppsägning från ditt nätbolag.
VAD HÄNDER OM JAG BRYTER ETT ELAVTAL I FÖRTID?
Om du bryter ett bundet elavtal i förtid tar vi ut en lösenavgift för den kvarvarande tiden i enlighet med våra avtalsvillkor.
VAD HÄNDER NÄR MITT ELAVTAL LÖPER UT?
I anslutning till att avtalet löper ut, kommer Nordic Green Energy att meddela Dig om detta. Om Du, vid avtalets utgång, varken förnyar eller säger upp avtalet, förlängs det automatiskt med avtalsformen Normalpris, till det pris som framgår av Nordic Green Energys meddelande till Dig.

PRISER

VAD BESTÅR ELPRISET AV?
Din kostnad för el består av två delar: elkostnad och nätavgifter. Till Nordic Green Energy betalar du elkostnaderna. Nätkostnader kommer på en separat faktura och betalas till nätbolaget i ditt område. Elkostnaderna består av priset på elen, elcertifikatavgift, energiskatt samt 25% moms.
VAD ÄR ELCERTIFIKATAVGIFT?
Lagen om elcertifikat trädde i kraft 2003. Dess syfte är att gynna produktionen av el från förnybara energikällor såsom vindkraft, viss vattenkraft och solenergi. Producenter av förnybar el får ett elcertifikat av staten för varje MWh som producerats. Genom försäljningen av elcertifikat till elhandelsbolag får producenterna en extra intäkt utöver intäkterna från elförsäljningen. Därigenom ökar de förnybara energikällornas möjlighet att konkurrera med icke förnybara källor.
VAD ÄR RÖRLIGT ELPRIS?
Ett rörligt elpris följer elmarknadens svängningar. Det rörliga elpriset baseras på elbörsen Nord Pools timpris på el, det så kallade spotpriset. Vårt inköpspris är ett volymvägt genomsnitt av den gångna månadens spotpriser på Nord Pool. I inköpspriset ingår bl.a kostnad för elcertifikat och avgifter till Svenska Kraftnät.

Läs mer om Rörligt elpris

VAD ÄR FAST ELPRIS?
Med fastprisavtal har du samma elpris under hela avtalsperioden. Din elfaktura påverkas endast av hur mycket el du förbrukar. Under den tid avtalet löper vet du det exakta elpriset per kilowattimme.

Läs mer om Fast elpris här

VAD HÄNDER OM JAG GLÖMMER FÖRLÄNGA MITT ELAVTAL?
Normalpris
Om du inte aktivt förlänger ditt elavtal läggs du, i enlighet med våra avtalsvillkor, över på vårt Normalpris. Normalpriset är ett rörligt inköpspris med tillkommande påslag och fast månadsavgift enligt särskilt meddelande vi skickar till dig när ditt tidsbundna avtal är på väg att löpa ut. Normalpriset har varken bindnings- eller uppsägningstid utöver de 14 dagar som ett leverantörsbyte tar.
VAD PÅVERKAR ELPRISET?
Elpriset påverkas av många olika faktorer. Väder, världsmarknadspriser på fossila bränslen, politiska beslut, miljörestriktioner och valutaförändringar är några av de viktigaste faktorerna. Utbud och efterfrågan är också något som inverkar på elpriset.

Du kan påverka din elkostnad genom att teckna ett fördelaktigt elavtal och genom att se över din energiförbrukning.

INGÅR ENERGISKATTEN I ELPRISET?
Från och med 1 januari 2018 kommer vi som elbolag inte längre fakturera energiskatt. Energiskatten kommer istället faktureras av nätbolagen. Läs mer om detta här.

VAD PÅVERKAR MIN ELKOSTNAD VARJE MÅNAD?
Din elkostnad påverkas av hur mycket el du har förbrukat och av ditt elpris. Har du ett fast elpris betalar du samma pris för elen medan förbrukningen kan variera. Har du ett rörligt elpris kan både ditt elpris och din förbrukning variera från månad till månad.

Elfaktura, betalningar, flytt

FAKTURA OCH BETALNING

JAG FÖRSTÅR INTE MIN ELFAKTURA

FLYTT

JAG SKA FLYTTA. HUR FÖR JAG ÖVER ELAVTALET TILL MIN NYA ADRESS?
Det är enkelt. Följ guiden på vår flyttsida när du vill flytta med din gröna el. Ta fram din elfaktura så går det ännu fortare!

STRÖMAVBROTT

VEM KONTAKTAR JAG VID STRÖMAVBROTT?
Vid strömavbrott ska du vända dig till ditt nätbolag. De äger ledningarna och levererar elkraften du köpt av oss. Exempel på nätbolag är Vattenfall, Ellevio och Eon.

MINA SIDOR

VAR HITTAR JAG INLOGGNINGSUPPGIFTERNA TILL MINA SIDOR?
Vår kundtjänst hjälper dig med dina inloggningsuppgifter. Du kommer till Mina Sidor här.

ELMARKNADEN

VAD ÄR SKILLNADEN PÅ ELHANDELSBOLAG OCH NÄTBOLAG?
Elhandelsbolaget (elbolaget) levererar den el du förbrukar. Nordic Green Energy är ett elhandelsbolag. Vi äger egna vind- och vattenkraftverk. Men inte ledningarna elen levereras med.

Nätbolaget äger och underhåller elledningarna fram till din bostad samt mäter din elförbrukning. Nätbolaget skickar en egen faktura till dig. Exempel på nätbolag är Vattenfall, Ellevio och Eon.

HUR FUNGERAR HANDELN MED EL?
På nordiska elbörsen Nord Pool, säljer elproducenterna sin el till elhandelsbolagen. Dessa säljer i sin tur vidare till konsumenterna. Priset på Nord Pool (också kallat spotpris) styrs av tillgång och efterfrågan, precis som på en vanlig aktiebörs. Elpriset påverkas också av väderförhållanden, världsmarknadspriser på fossila bränslen, politiska beslut, miljörestriktioner och valutaförändringar.
VAD ÄR URSPRUNGSMÄRKNING?
Ursprungsmärkningen garanterar och informerar kunden om varifrån elkraften kommer (t ex sol, vind eller vatten) och hur produktionen påverkar miljön. Den berättar också hur mycket olika typer av el förstör miljön. Exempelvis olja och kol har en starkt negativ inverkan på miljön.
VARFÖR SKA JAG VÄLJA ETT GRÖNT ELBOLAG?
Om alla i Sverige valde att köpa grön ursprungsmärkt el skulle det bli mer lönsamt att bygga ut och producera förnybar energi. Då kan kärnkraftverk stängas och importen av kolkraft minska.

Genom att välja grön el från Nordic Green Energy hjälper du till att minska efterfrågan från smutsig el.