EKOenergy

Nordic Green Energy erbjuder EKOenergy – en internationell miljömärkning på el från förnybara källor.

Först med EKOenergy

Nordic Green Energy är stolta över att vara det första elbolaget i Sverige att erbjuda den internationella miljömärkningen EKOenergy.

Genom att välja EKOenergy bidrar du till en hållbar framtid för både miljö och människor.

Detta är EKOenergy

N

Internationell miljömärkning för el som kommer från förnybara energikällor

N

Stöttas av över 40 miljöorganisationer från 30 länder

N

Rekommenderas av de internationella standarderna US Green Building
Council, Carbon Disclosure, Project CDP & Greenhouse Gas Protocol

N

Arbetar med projekt som skyddar miljön och förbättrar livssituationen för människor i utsatta länder

En liten slant för dig. En stor insats i världen.

Genom att välja förnybar el märkt med EKOenergy bidrar du till miljömärkningens klimat-och miljöprojekt. Projekten i Norden handlar främst om att förbättra och skydda djur och natur som lever kring vattenkraftverk. Bland annat byggs fiskpassager i närheten av kraftverken och lekområden för fiskar restaureras. Läs mer om EKOenergys internationella projekt nedan.

Några projekt EKOenergy bidragit till:

Solpaneler till skolor i Tanzania

I regionerna Arusha och Meru i Norra Tanzania står över 100 högstadie- och gymnasieskolor utan elektricitet. Den spanska ideella organisationen Instituto Oikos, med bidrag från EKOenergy, arbetar med att installera solpaneler på tjugo av skolorna. Projektets mål är att förbättra utbildningsstandarden på den Tanzaniska landsbygden vilket i längden minskar den sociala klyftan mellan landsbygd och stad.

Iconic Island project Sumba

Sumba är en ö i Indonesien och en av de fattigaste regionerna i landet. Där har den ideella organisationen Hivos dragit igång projektet ’Iconic Island projekt Sumba’ där man arbetar med att installera vatten- och vindkraft samt solpaneler. På så sätt minskas behovet av dyra fossila energikällor på ön. Samtidigt får invånarna tillgång till el till en låg kostnad. Vilket i sin tur bidrar till utveckling och högre ekonomisk aktivitet hos lokalbefolkningen.

Vihtijoki river restauration project

Projektet syftar till att restaurera och bygga nya fiskpassager i älven Vihtijoki i södra Finland. Resultatet blir att älvens djurliv främjas och att bestånden av bland annat foreller och krabbor ökar.