Förnybar el

Vår förnybara el hämtas från de förnybara energikällorna sol, vind och vatten. Förnybara energikällor släpper inte ut någon koldioxid och förbrukar inte jordens resurser. Ditt val gör faktiskt skillnad.

Klimatet behöver förnybar el

Har du varit inne i ett växthus någon gång? Du kanske kommer ihåg att det är varmt och fuktigt. Växthusets väggar släpper in solljuset, men hindrar värmen från att slippa ut.

Vår jord värms upp på samma sätt: växthusgaser, exempelvis koldioxid, hindrar solens värmestrålning från att reflekteras ut i rymden. I stället studsar värmen fram och tillbaka i atmosfären och värmer upp jordytan. Utan den så kallade växthuseffekten skulle jordens medeltemperatur ligga runt -18 grader.

Förnybar el har minimal klimatpåverkan och är det bästa alternativet för dig som ansvarstagande konsument.  Sådana är till exempel sol, vind, biobränslen och vattenkraft.

Förnybar el bidrar till att solkraften byggs ut.

Vindkraft släpper inte ut någon koldioxid.

Vattenkraft sparar på jordens resurser.

Växthuseffekten är bra för jorden

Växthuseffekten är alltså bra för livet på jorden. Men bara till en viss grad. Det senaste seklet har människan ökar sina koldioxutsläpp många gånger om. Det har medfört att växthuseffekten skenat iväg. Bovarna i dramat är framför allt kol och olja, som släpper ut stora mängder koldioxid när de förbränns. Men även vanlig boskap som kor bidrar till uppvärmningen med sina “avgaser”.

Jordens medeltemperatur stiger hela tiden, vilket förändrar vår livsmiljö. Här uppe i norden kanske vi tycker det är skönt med ett lite varmare klimat. Men längre söderut innebär uppvärmningen minskad vattentillgång och utbredd torka.

Många djur och växter kan heller inte anpassa sig till värmen och dör därför ut. Vi har i längden inget annat val än att förändra sättet på vilket vi utvinner vår elenergi.

En bra början på förändringen är att byta till el som produceras av sol, vind och vatten. Vår förnybara el ger i stort sett ingen påverkan på klimatet och är därför skonsam för livsmiljön. Vatten- och vindkraft har funnits många år och nu kommer solkraft starkt över hela världen. Vi på Nordic Green Energy har hämtat vår förnybara el från alla tre sedan 2001.

Så mycket bättre är vår förnybara el

Om du gör ett aktivt val och väljer förnybar el får du 100% förnybar energi helt fri från CO2-utsläpp.

Vi svenskar förbrukar i genomsnitt 11 000 kWh/år. Med Residualmixen* blir det ett koldioxidutsläpp på 3 696 kg person/år.

3 696 kg CO2 motsvarar 3 års bilkörning.

Byter du till förnybar el blir ditt utsläpp 0kg CO2 per år.

El från *Residualmixen:

 

CO2-utsläpp

 

336g/kWh

När du väljer vår förnybara el:

 

CO2-utsläpp

 

0g/kWh

Ditt val gör faktiskt skillnad

Om du inte aktivt väljer förnybar el får du automatiskt den så kallade *Residualmixen. Den består av 35,43% fossila bränslen, 39,77% kärnkraft och endast 24,79% förnybar energi (2018) För varje kilowattimme du förbrukar av residualmixen släpper du ut 336g CO2-utsläpp (siffra: Energimarknadsinspektionen).

 
 
 
 

Hur vet jag att jag får förnybar el?

All vår förnybar el levereras med en s.k. ursprungsgaranti. Den berättar varifrån din el hämtats och hur produktionen påverkat miljön. Det vi betalar för ursprungsgarantierna går tillbaka till producenten av förnybar energi. På så sätt kan producenten investera i mer förnybara energikällor.

Genom att välja förnybar el påverkar du alltså elmarknaden att satsa på förnybara källor. Det är ett enkelt sätt för dig som privatperson att slå ett slag för framtiden.