Vår förnybara el hämtas från de förnybara energikällorna sol, vind och vatten. Förnybara energikällor släpper inte ut någon koldioxid via försåld el, och är därför mer skonsam för miljön. Ditt val gör faktiskt skillnad.

Har du varit inne i ett växthus någon gång? Du kanske kommer ihåg att det är varmt och fuktigt. Växthusets väggar släpper in solljuset, men hindrar värmen från att slippa ut.

Vår jord värms upp på samma sätt: växthusgaser, exempelvis koldioxid, hindrar solens värmestrålning från att reflekteras ut i rymden. I stället studsar värmen fram och tillbaka i atmosfären och värmer upp jordytan. Utan den så kallade växthuseffekten skulle jordens medeltemperatur ligga runt -18 grader.

Förnybar el har minimal klimatpåverkan och är det bästa alternativet för dig som ansvarstagande konsument. Sådana är till exempel sol, vind, biobränslen och vattenkraft.

Om du inte aktivt väljer förnybar el får du automatiskt den så kallade residualmixen*. Den består av 63,94 % fossila bränslen, 22,39 % kärnkraft och endast 13,67 % förnybar energi (2022). För varje kilowattimme du förbrukar av residualmixen släpper du ut 467,62 g CO2-utsläpp (2022) (källa: Energimarknadsinspektionen). Observera att samtliga siffror avser koldioxidutsläpp försåld el och inte elens koldioxidutsläpp beräknat från en livscykelanalys.

*Residualmixen kan enkelt beskrivas som den el som blir kvar när man räknat bort el som sålts med ursprungsgarantier. Residualmixen består därmed av el där det inte finns ursprungsgarantier eller där ursprungsgarantierna är annullerade. (Källa: Energimarknadsinspektionen)

El från *Residualmixen år 2022:

CO2-utsläpp: 467,62 g/kWh
(Källa: Energimarknadsinspektionen.)

När du väljer vår förnybara el:

CO2-utsläpp: 0g/kWh
(Källa: Energimarknadsinspektionen.)

Det senaste seklet har människan ökat sina koldioxutsläpp många gånger om. Det har medfört att växthuseffekten skenat iväg. Bovarna i dramat är framför allt kol och olja, som släpper ut stora mängder koldioxid när de förbränns. Men även vanlig boskap som kor bidrar till uppvärmningen med sina “avgaser”.

Jordens medeltemperatur stiger hela tiden, vilket förändrar vår livsmiljö. Här uppe i norden kanske vi tycker det är skönt med ett lite varmare klimat. Men längre söderut innebär uppvärmningen minskad vattentillgång och utbredd torka.

 

All vår förnybara el levereras med en s.k. ursprungsgaranti. Den berättar varifrån din el hämtats och hur produktionen påverkat miljön. Det vi betalar för ursprungsgarantierna går tillbaka till producenten av förnybar energi. På så sätt kan producenten investera i mer förnybara energikällor. Genom att välja förnybar el påverkar du alltså elmarknaden att satsa på förnybara källor. Det är ett enkelt sätt för dig som privatperson att slå ett slag för framtiden.

 

Många djur och växter kan heller inte anpassa sig till värmen och dör därför ut. Vi har i längden inget annat val än att förändra sättet på vilket vi utvinner vår elenergi.

En bra början på förändringen är att byta till el som produceras av sol, vind och vatten. Vår förnybara el ger i stort sett ingen påverkan på klimatet och är därför skonsam för livsmiljön. Vatten- och vindkraft har funnits många år och nu kommer solkraft starkt över hela världen. Vi på Nordic Green Energy har hämtat vår förnybara el från alla tre sedan år 2000.