Vi får ofta frågor om timprisavtal och hur man kan styra sin elförbrukning till timmarna när elen är som billigast. Här är några av de vanligaste frågorna och svaren kring timpris och timmätning.

Vad är timpris och hur tecknar jag ett timprisavtal?
Ett timpris följer elbörsen timme för timme och gör att du endast betalar för elens kostnad, precis när du använder den. Då kan du spara pengar genom att styra din elanvändning mot dygnets billiga timmar och undvika de dyra.

Alla våra rörliga elavtal är anpassade efter timmätning men för att betala timpris behöver du en timavläst elmätare i hemmet. Timmätaren mäter din elkonsumtion per timme och du faktureras sedan efter den el du förbrukat just då. Priserna på el förändras under dygnet och du kan själv följa de aktuella timpriserna på el via elbörsen Nord Pools hemsida eller app. På så sätt kan du planera din elförbrukning och nyttja timmarna när elen är som billigast.

Hur kommer jag i gång?
Du börjar med att meddela oss att du vill lägga till timmätning i ditt rörliga elavtal. Om du inte redan är kund hos oss så hjälper vi dig att teckna ett rörligt elprisavtal. Mejla kundservice@nordicgreen.se eller ring 08-20 51 00.

I steg två måste vi säkerställa att din elmätare kan mäta elförbrukning på timnivå. Om din elmätare inte mäter på timnivå behöver du begära en ändring av oss. Vi kommer sedan kontakta din nätägare för uppdatering av mätmetod. Detta är kostnadsfritt för dig som kund och ska göras inom 3 månader efter att du framfört din begäran. Eventuellt byte av elmätare görs av ditt elnätsbolag. Du ser vilket elnätsbolag du har på din elnätsfaktura eller på Svenska kraftnäts karta över elområden. Så fort din elmätare är godkänd för timmätning, kan vi justera ditt elpris per timme och du är i gång.

Kan jag sänka min elkostnad med timpris?
Absolut. Om du håller koll på elpriserna och styr din elförbrukning mot dygnets billigare timmar så kan du sänka din elkostnad. Energieffektivisering ger också resultat som syns på elfakturan. Med relativt enkla medel kan du spara på elen i hemmet. Ta del av våra energispartips här.

Var hittar jag aktuella timpriser
Du kan följa dagens och morgondagens timpriser på den nordiska elbörsen Nord Pool Spots hemsida eller app. Välj ditt elprisområde, pris per timme och valuta. Du kan även se historiska timpriser. Utöver spotpriset tillkommer alltid skatter, nätavgifter och påslag. Priserna kan växla ordentligt men i de flesta fall är elen billigast på natten och dyrast mitt på dagen.

Jag har ett rörligt elprisavtal, betalar jag för elen per timme då?
Bara om du kontaktat oss och begärt timmätning. Om du inte gjort det, mäts din el månadsvis och du betalar ett volymvägt genomsnittspris av den gångna månadens spotpriser. Läs mer om rörliga priser i våra villkor 9.1 & 9.2. Månadens rörliga elpris sätts först efter att månaden har avslutats, eftersom det då går att sammanställa spotpriset för alla timmar och dagar den månaden.

Jag har ett elavtal till mitt företag. Kan jag få ett timmätt pris även där?
Ja, det går såklart bra. Om du har ett rörligt elprisavtal kontaktar du oss via foretagkundservice@nordicgreen.se eller på telefon 08-20 51 00, och säger att du är intresserad av ett timmätt elavtal till företaget. Vi kontrollerar att företagets elmätare fungerar som den ska och tar kontakt med din nätägare vid behov. Om ditt företag har produkten Fastpris med profileffekt, har ni redan timmätning på den rörliga delen av elavtalet.