Vindkraft växer snabbast!

När du väljer vindkraft påverkar du elmarknaden till fortsatt utveckling av fler klimatvänliga vindkraftverk.

Hur och var utvinns vår vindkraft?

Ett vindkraftverk producerar el när det blåser mellan 4 och 25 m/s, vilket det gör cirka 80-90% av tiden. Vindkraftverken producerar som mest energi under vinterhalvåret. Och det är då som vårt elbehov är som störst.

Under de senaste tio åren har utvecklingen av vindkraften gått framåt och tiodubblat kraftverkens effektivitet. Idag kan ett enda vindkraftverk producera förnybar el motsvarande årsförbrukningen av hushållsel i 1 300 hem.

Påverkar vindkraften vår miljö?

Nästintill allt material som vindkraften är uppbyggda av är återvinningsbart och marken som vindkraftverken står på återställs snabbt efter att ett kraftverk avvecklats. Transporten av kraftverken medför en viss miljöpåverkan. Men när kraftverken väl är på plats är utsläppen lika med noll.

Visste du att?

Vindkraften började användas redan 4000 år f.kr. av egyptierna för att driva segelfartyg. Det första vindkraftverket som producerade el tillverkades däremot i slutet 1890-talet.