Vattenkraft är billigast

Vattenkraften släpper inte ut någon koldioxid vid produktion. Genom ditt val av vattenkraft bidrar du till ett bättre klimat.

Hur och var utvinns vår vattenkraft?

Vi hämtar all vår vattenkraft från nordiska vattenkraftverk.

Vattenkraft utvinns ur strömmande vatten. Rörelseenergin i vattnet omvandlas till elektricitet i ett vattenkraftverk. När elproduktionen är låg – och elförbrukningen låg – sparas vattnet i magasin. När efterfrågan ökar igen släpps vattnet på och den sparade energin kan utvinnas. På så sätt kan produktionen snabbt anpassas efter behov, vilket gör vattenkraften till en effektiv energikälla.

Vattenkraften står idag för ca 45% av den svenska elproduktionen. Den är också den mest använda förnybara energikällan i Sverige. När du väljer el från vattenkraft påverkar du elmarknaden att satsa på förnybara energikällor. All vår el levereras nämligen med en så kallad ursprungsgaranti (ett kvitto på att den el du förbrukat är inköpt från en vattenkraftsproducent). Det vi betalar för ursprungsgarantierna går tillbaka till producenten av förnybar energi. På så vis hjälper vi producenten att investera i mer förnybara energikällor.

 

Har vattenkraft någon påverkan på miljön?

Vattenkraft orsakar inga koldioxidutsläpp vid produktion. Däremot kan växt- och djurlivet påverkas vid byggandet av vattenkraftverken eftersom detta ändrar vattenflödet och kan skapa vandringshinder för fiskarna. Därför byggs det knappt några nya vattenkraftverk idag. Istället sker investeringar för att modernisera och öka kapaciteten i de kraftverk som redan finns. De stora nationalälvarna i Sverige som Vindelälven, Torneälv, Piteälv och Kalixälv är helt skyddade mot utbyggnad.

Vill du göra ytterligare en insats för naturen kan du välja vårt avtal märkt med Bra Miljöval. Med detta avtal får du vattenkraft samtidigt som du bidrar med 2,5 öre/kWh till Sveriges starkaste miljömärkning. Du stöttar restaureringsprojekt av vattenkraftverk och byggandet av fisktrappor som möjliggör för fiska att ta sig förbi vandringshinder.

 

Visste du?

Vattenkraft är i själva verket utvunnet från solenergi. Solens värme får nämligen vattnet från hav och sjöar att dunsta och bilda moln som i sin tur ger regn eller snö. Denna nederbörd samlas i vattenmagasinen och används i kraftproduktion.