Producera egen förnybar el

För din villa, radhus eller fritidshus.

Installera solceller för din villa

Att installera solceller på din villa eller ditt fritidshus är att göra en investering för framtiden. Med största sannolikhet ökar du värdet på huset, samtidigt som du sänker dina driftskostnader och bidrar till en grönare framtid. Som privatperson får du dessutom hela 20% i solcellsbidrag!

Varför våra solceller?

Våra kunder är väldigt viktiga för oss. Det gör oss extra måna om att överträffa kundens förväntningar och vi tummar inte en millimeter på den kvalitet som vi vet kunden kräver och förtjänar.

Tillsammans med våra samarbetspartners är vi en erfaren organisation med hundratals lyckade solcellsinstallationer. Vi har egna anställda montörer som tar personligt ansvar och våra rådgivare finns med hela vägen från idé till genomförande. Du kan vara trygg med att vi levererar den optimala solcellslösningen utifrån just dina önskemål och ditt hus specifika förutsättningar.

Varför solpaneler på villatak?

Investeringsstöd för solceller
Det statliga solcellsbidraget är 20 % (både för privatpersoner och företagare). Ansökan skickas till länsstyrelsen i ditt län. Du kan inte få både investeringsstöd och ROT-avdrag.

 

Ökat fastighetsvärde
Att installera solceller på ett hus är en framtidsinvestering som i de flesta fall ökar värdet på din fastighet och dessutom sänker dina driftskostnader. Värdeskillnaden med eller utan solceller varierar beroende på var i landet du bor.

 

ROT-avdrag på solceller
Det finns en rotschablon på 9% av kostnaden på en komplett anläggning med solceller. Rotschablonen dras direkt vid order. Du kan få ROT-avdrag och även söka investeringsstöd, dock kan stöden inte kombineras.

 

Miljövänlig energi
Solceller är en teknik med närmast oändlig potential som har möjlighet att konkurrera ut fossil elproduktion och förse oss med ren el för alltid! Bidra till en grönare framtid du också!

Lönar sig solceller för villa?

Lönar det sig att installera solpaneler på villan? Med hur mycket sänker man sin elförbrukning? Dessa frågor är bland de första man ställer sig som villaägare. Svaret är faktiskt ja, för de flesta husägare.

I de flesta fall betalar sig en solcellssatsning på cirka 10 år. Så för dig som vill börja producera egen, grön el, kan detta bli verklighet snabbare än du tror. Eftersom varje fastighet är unik finns inga generella kalkyler. Men här nedan kan du se ett exempel.

Exempel – Nyinstallerad 10 kW solcellsanläggning i Göteborg

Typ: Astronergy CHSM6610M 305 W FB med SolarEdge växelriktare och infästningar från Schletter.

GARANTIER  
Installation: 10 år
Produkt: 12 år
Effekt: Minst 80 % effekt vid 25 år
INVESTERING  
Ordinarie pris vid totalentreprenad: 166 000 kr
Med 20 % statligt investeringsstöd: 132 800 kr
MINSKAD ELKOSTNAD  
Solcellernas årsproduktion: 10 500 kWh
Kundens årsförbrukning: 15 000 kWh
Aktuellt elpris: 1,5 kr/kWh
Inköp av årlig elförbrukning: 22 500 kr
Årlig intäkt från solceller: 15 750 kr
Årlig elkostnad med solceller: 6 750 kr
Minskning av elkostnad: 70 %
AVKASTNING  
Avkastning/år: Intäkt: 15 750 kr
  Investering: 132 800 kr = 11,85 %

Bättre blir det

Mycket tyder på att elpriserna kommer att stiga under kommande år. Vad innebär det för dig? Med en anläggning liknande den i vårt exempel ovan sänker du ditt årsbehov av inköpt el från 15 000 kWh till 4 200 kWh. Det gör dig givetvis mindre känslig för prishöjningar. Faktum är att ju mer elpriset höjs desto större blir den besparing dina solceller ger dig.