Sälj överskottsel till oss

Får du elkraft över från din produktion? Sälj den till oss. Med vårt produktionsavtal får du ett bra pris för din överskottsel.

Hur fungerar det att vara mikroproducent av el?

Det första du behöver göra för att börja sälja din el är att teckna ett inmatningsabonnemang hos din nätägare. Detta gör du för att elnätsföretaget ska kunna säkerställa att din inmatning sker korrekt och att din anläggning uppfyller de regler och krav som behövs för att sälja överskottsel.

För att du sedan ska kunna sälja din överskottsel direkt till oss så behöver du teckna ett s.k. produktionsavtal. För att få ett produktionsavtal fyller du bara i dina uppgifter i formuläret för befintlig kund eller ny kund nedan. Det går också bra att mejla oss eller ringa 08-20 51 00.

Befintlig kund

Om du redan är kund hos oss på Nordic Green Energy så kan du enkelt sälja din överskottsel till oss direkt.  Klicka på knappen nedan och fyll i formuläret så hjälper vi dig. Enkelt och smidigt.

Ny kund

Om du inte är kund hos oss så kan du enkelt teckna ett förbrukningsavtal med oss för att sedan sälja din överskottsel till oss direkt. Klicka på knappen nedan och fyll i formuläret så hjälper vi dig.

Så får du ersättning

 

Din produktion och förbrukning kommer på samma faktura och ditt överskott dras av från din faktura nästkommande månad. Om överskottet är mer än förbrukningen, läggs detta tillgodo på nästkommande faktura. Om du har ett överskott på mer än 100 kr och önskar få det utbetalt, kontakta oss så ordnar vi det.

Spotpris (inkl. moms): 54,03 öre/kWh
Elcertifikat: 0,10 öre/kWh
Ursprungsgaranti: 2,00 öre/kWh
Skattereduktion: 60,00 öre/kWh
Total ersättning för din solel: 116,13 öre/kWh

Ovan redovisas genomsnitt av spotpriset och pris på elcertifikat för perioden jan-maj 2024 för elområde SE3.

*Spotpriset baseras på Nord Pools spotmarknad för din anläggnings prisområde. Det sammanställs timme för timme, dag för dag, till ett genomsnittligt spotpris. Moms utbetalas enbart under förutsättning att du är momsregistrerad.

 

Skattereduktion

Som mikroproducent av egen el får du möjlighet att ta del av en skattereduktion på den el som du säljer vidare. Själva skattereduktionen är 60 öre per kilowattimme och görs på din inkomstdeklaration. En solcellsanläggning på en privatpersons hustak räknas inte som en näringsverksamhet. Inkomsterna från försäljningen av överskottsel räknas som kapitalinkomst på produkt från privatbostad. Du kan därför sälja el för upp till 40 000 kronor per år och per fastighet med solceller utan att behöva betala inkomstskatt.

Läs mer om skattereduktion för solceller på skatteverket.se.

 

Ersättning från elnätsbolag

Du är med och bidrar till elproduktionen och din överskottsel minskar även elnätsföretagets kostnad för att överföra el. Elen kan även användas mer effektivt när den produceras närmare användaren. Som mikroproducent av el kan du även få en ersättning från elnätsbolaget. Kontakta ditt elnätsbolag för aktuell information om ersättning.

Läs våra villkor för inköp av solcellsproduktion från producent med konsumtionsavtal här.