Sälj överskottsel

Får du elkraft över från din produktion? Sälj den till oss. Med vårt produktionsavtal får du ett bra pris för din överskottsel.

Hur fungerar det att vara mikroproducent av el?

Det första du behöver göra för att börja sälja din el är att teckna ett inmatningsabonnemang hos din nätägare. Detta gör du för att elnätsföretaget ska kunna säkerställa att din inmatning sker korrekt och att din anläggning uppfyller de regler och krav som behövs för att sälja överskottsel.

För att du sedan ska kunna sälja din överskottsel direkt till oss så behöver du teckna ett s.k. produktionsavtal. För att få ett produktionsavtal ringer du som privatperson till vår kundtjänst. Du får då ett avtal skickat till dig.

Vi rekommenderar att du blir helkund hos oss – då får du helt enkelt bättre ersättning för din överskottsel. Dessutom täcker vi automatiskt upp med 100% grön el när din egna produktion inte räcker till.

Tips! Som mikroproducent av egen el får du möjlighet att ta del av en skattereduktion på den el som du säljer vidare.  Reduktionen görs på din inkomstdeklaration. (För mer information kontakta Skatteverket.)

Nordic-Green-Energy-överskottsel-kund

Befintlig kund

Om du redan är kund hos oss på Nordic Green Energy så kan du enkelt sälja din överskottsel till oss direkt.  Klicka på knappen nedan och fyll i formuläret så hjälper vi dig. Enkelt och smidigt.

Nordic-Green-Energy-överskottsel-nykund

Ny kund

Om du inte är kund hos oss så kan du enkelt teckna ett förbrukningsavtal med oss för att sedan sälja din överskottsel till oss direkt. Klicka på knappen nedan och fyll i formuläret så hjälper vi dig.

Få upp till 0,85 kr/kWh (inkl. skattereduktion) för din solel

Spotpris (inkl. moms):22,43 öre/kWh
Elcertifikat (inkl. moms):2,13 öre/kWh
Skattereduktion:60 öre/kWh
Total ersättning för din solel:84,56 öre/kWh

Ovan redovisas genomsnitt av spotpriset och pris på elcertifikat för första kvartalet 2020.
Moms utbetalas enbart under förutsättning att du är momsregistrerad.

Skatteverkets villkor för mikroproduktion

Du måste uppfylla följande för att betraktas som mikroproducent:

  • Du producerar förnybar el
  • Du gör av med mer el än vad du producerar per kalenderår
  • Du är fast ansluten till elnätet
  • Produktionsanläggningen har en huvudsäkring på högst 63 A
  • Produktionsanläggningen har en inmatningseffekt på högst 43,5 kW
  • Uttag och inmatning av din el görs via samma huvudsäkring och elmätare
  • Om din försäljning överstiger 30 000 kr exkl. moms behöver du vara momsregistrerade och ha ett momsregistreringsnummer. Vänd dig då till Skatteverket.

Vanliga frågor om överskottsel

VAD KRÄVS FÖR ATT JAG SKA KUNNA SÄLJA MIN ÖVERSKOTTSEL TILL ER?
Det spelar ingen roll var du bor eller vilket nätbolag du har. Vi välkomnar solproducenter från hela Sverige! Du behöver dock betraktas som mikroproducent. Då har produktionsanläggningen en huvudsäkring på högst 63 A och en inmatningseffekt på högst 43,5 kW. Du behöver också göra av med mer el än du producerar per kalenderår.
VILKA REGLER GÄLLER FÖR SKATTEREDUKTION FÖR MIKROPRODUKTION?
Följande villkor måste uppfyllas för att betraktas som mikroproducent:
– Du producerar förnybar el
– Du gör av med mer el än vad du producerar per kalenderår
– Du är fast ansluten till elnätet
– Produktionsanläggningen har en huvudsäkring på högst 63 A
– Produktionsanläggningen har en inmatningseffekt på högst 43,5 kW
– Uttag och inmatning av din el görs via samma huvudsäkring och elmätare
– Om din försäljning av överskottsel överstiger 30 000 kr exkl. moms behöver du vara momsregistrerad och ha ett momsregistreringsnummer. Vänd dig till Skatteverket.
HUR MYCKET FÅR JAG BETALT FÖR MIN ÖVERSKOTTSEL?
På elfakturan får du betalt för elen du producerat. Vår ersättning till dig som är helkund hos oss är Nord Pools spotpris (inkl moms).