Producera egen förnybar el

För fastigheter eller bostadsrättsföreningar.

Minska driftskostnaderna med solceller

Oavsett om du äger en fastighet eller sitter i styrelsen för en bostadsrättsförening så är målet detsamma: att minska de löpande driftskostnaderna. Elförbrukningen utgör en stor del av dessa kostnader och för vissa företag kan de vara en direkt avgörande faktor när det kommer till företagets möjligheter till ökad lönsamhet.

Genom att installera solceller på fastighetens tak minskar du inte bara din elräkning, du attraherar också nya hyresgäster och ökar fastighetsvärdet. Det kan även vara en del av din ”gröna image” som företagare.

Varför våra solceller?

 

Solenergi är en relativt ung bransch och utvecklingen går fort inom såväl teknik som kvalitet. Med vår noggrannhet vid materialval, montering och installation kan du lita på att du får paneler och komponenter i världsklass monterade och installerade av våra egna montörer. Med säljande rådgivare som projekterar först efter att ha varit på personligt besök blir varje installation och lösning unik och vi tar aldrig några genvägar när det gäller branschstandard, lagkrav, byggnormer eller säkerhet.

Alla som anlitar oss kan känna sig trygga med att vi har den kompetens som krävs för att skapa den bästa lösningen utifrån kundens önskemål och fastighetens förutsättningar.

Varför solpaneler?

Statligt bidrag
Företag har möjlighet att söka ett statligt bidrag (investeringsstöd) på 20 % exklusive moms. För en BRF är bidraget 20 % inklusive moms. Ansökan skickas till länsstyrelsen i ditt län. Regeringen har aviserat fortsatta satsningar på solceller.

 

Ökat fastighetsvärde
Anledningarna till att företag och fastighetsägare investerar i solenergi är många, fastighetens värdeökning, sänkta driftskostnader och miljöprofilering är några av dem. Avkastningen på investerat kapital är hög med dagens elpriser och har hög sannolikhet att bli ännu bättre.

 

Minimalt underhåll
En solcellsanläggning är i stort sett helt underhållsfri, nederbörd motverkar exempelvis nedsmutsning och vinden tar hand om löv. Övervakning av anläggningen kan du göra med din telefon eller dator. Vi har också möjlighet att felsöka på distans om anläggningen är uppkopplad mot internet. Våra solcellsanläggningar omfattas av långa garantier och vi jobbar med Europas största grossister inom solenergi.

 

Lån
En årlig skattefri avkastning på mellan 10–17 % på en investering ger en trygghet för banker vilket leder till att de lättare beviljar lån och dessutom till en fördelaktigt låg ränta. Normalt sett ökar även värdet på fastigheten vilket ger ytterligare en säkerhet.

 

Miljöprofil
Satsning på miljön, exempelvis genom grön sol-el, är för en del företag ett måste för att inte tappa marknadsandelar. De flesta sol-els-producenterna använder det flitigt i sin marknadsföring. Bidra till en grön framtid du också!