Solceller till fastighet & brf

Installera solceller på din fastighet eller bostadsrättsförening. Ett enkelt sätt att sänka föreningens elräkning.

Minska driftskostnaderna med solceller

Oavsett om du äger en fastighet eller sitter i styrelsen för en bostadsrättsförening så är målet detsamma: att minska de löpande driftskostnaderna. Elförbrukningen utgör en stor del av dessa kostnader och för vissa företag kan de vara en direkt avgörande faktor när det kommer till företagets möjligheter till ökad lönsamhet.

Genom att installera solceller på fastighetens tak minskar du inte bara din elräkning, du attraherar också nya hyresgäster och ökar fastighetsvärdet. Det kan även vara en del av ditt företags hållbarhetsarbete.

Varför solceller?

 

Solenergi är en relativt ung bransch och utvecklingen går fort inom såväl teknik som kvalitet. Med vår noggrannhet vid materialval, montering och installation kan du lita på att du får paneler och komponenter i världsklass monterade och installerade av våra egna montörer. Med säljande rådgivare som projekterar först efter att ha varit på personligt besök blir varje installation och lösning unik och vi tar aldrig några genvägar när det gäller branschstandard, lagkrav, byggnormer eller säkerhet.

Alla som anlitar oss kan känna sig trygga med att vi har den kompetens som krävs för att skapa den bästa lösningen utifrån kundens önskemål och fastighetens förutsättningar.

Varför solpaneler?


Ökat fastighetsvärde
Anledningarna till att företag och fastighetsägare investerar i solenergi är många, fastighetens värdeökning, sänkta driftskostnader och miljöprofilering är några av dem. Avkastningen på investerat kapital är hög med dagens elpriser och har hög sannolikhet att bli ännu bättre.

 

Minimalt underhåll
En solcellsanläggning är i stort sett helt underhållsfri, nederbörd motverkar exempelvis nedsmutsning och vinden tar hand om löv. Övervakning av anläggningen kan du göra med din telefon eller dator. Vi har också möjlighet att felsöka på distans om anläggningen är uppkopplad mot internet.

 

Miljöprofil
Satsning på miljön, exempelvis genom solkraft, är för en del företag ett måste för att inte tappa marknadsandelar. De flesta sol-els-producenterna använder det flitigt i sin marknadsföring.