Solceller till fastighet & brf

Installera solceller på din fastighet eller bostadsrättsförening. Ett enkelt sätt att sänka föreningens elräkning.

Minska driftskostnaderna med solceller

Oavsett om du äger en fastighet eller sitter i styrelsen för en bostadsrättsförening så är målet detsamma: att minska de löpande driftskostnaderna. Elförbrukningen utgör en stor del av dessa kostnader och för vissa företag kan de vara en direkt avgörande faktor när det kommer till företagets möjligheter till ökad lönsamhet.

Genom att installera solceller på fastighetens tak minskar du inte bara din elräkning, du attraherar också nya hyresgäster och ökar fastighetsvärdet. Det kan även vara en del av ditt företags hållbarhetsarbete.

Fördelar med solceller

N

Elräkningarna blir märkbart lägre

N

Vi köper den solel ni inte själva använder

N

Företagets miljöprofil blir tydligare

N

Ett bidrag till en hållbar framtid med minskade koldioxidutsläpp

Varför solpaneler?


Ökat fastighetsvärde
Anledningarna till att företag och fastighetsägare investerar i solenergi är många, fastighetens värdeökning, sänkta driftskostnader och miljöprofilering är några av dem. Avkastningen på investerat kapital är hög med dagens elpriser och har hög sannolikhet att bli ännu bättre.

 

Minimalt underhåll
En solcellsanläggning är i stort sett helt underhållsfri, nederbörd motverkar exempelvis nedsmutsning och vinden tar hand om löv.

 

Miljöprofil
Satsning på miljön, exempelvis genom solkraft, är för en del företag ett måste för att inte tappa marknadsandelar. De flesta solels-producenterna använder det flitigt i sin marknadsföring.

 


Skattereduktion

Näringsfastigheter kan göra ett skatteavdrag för vidareförsäljning av egenproducerad el till elnätet. Skattereduktionen är på upp till 30 000 kilowattimmar per kalenderår. 2022 är reduktionen 60 öre/kilowattimme, det vill säga, max 18 000 kronor per kalenderår. Läs mer om skattereduktion för näringsfastigheter här.