Rörligt elpris påverkas av elprisets svängningar under året. Historiskt sett har rörligt pris varit det mest kostnadseffektiva valet.

Rörligt elpris följer den Nordiska elbörsen Nord Pools utveckling. Elbörsen påverkas av bland annat av väder, årstid, politiska beslut och ekonomiska förhållanden, vilket innebär att elpriset kan svänga under året. Fördelen är att företagets elräkning blir lägre när elpriset sjunker.

N

Spara pengar och dra fördel av elprisets nedgångar

N

Våra elpriser är enkla att förstå. Din rådgivare går igenom elavtalet och svarar dina alla frågor.

N

Ingen bindningstid. Se över och ändra ditt elavtal när du vill.

N

Ditt val gör skillnad. Välj el från förnybara källor.

Vi ger dig löpande information angående läget på elmarknaden. På så vis kan du enkelt ta beslut om och när du vill säkra företagets elpris genom exempelvis Fastpris med profileffekt.