Ekonomiskt stöd till elanvändare

På grund av de höga elpriserna under hösten och vintern 2022, finns nu både färdiga elstöd och förslag på kommande elstöd. Här är den senaste informationen om elstöd till privatpersoner och företag. Elstöd till privatpersoner för perioden oktober 2021 till september...

Svenska kraftnät höjer avgifterna från 1 januari 2023

Svenska kraftnät (Svk) höjer sina avgifter från 1 januari 2023 gentemot balansansvariga parter. Vi är en av dessa och behöver därför höja elpriset för våra befintliga kunder. Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk som är systemansvarig myndighet för kraftsystemet...

Kenneth Kastrén utses till ny vd för Nordic Green Energy

Den tidigare tillförordnade vd:n Kenneth Kastrén tillträder vid årsskiftet tjänsten som vd på elhandelsbolaget Nordic Green Energy. Företaget bedriver verksamhet i både Sverige och Finland. Från 1 januari 2023 tillträder Kenneth Kastrén som vd på elhandelsbolaget...

Rekord i byte av elbolag bland företag

Antal svenska företag som byter elhandelsbolag har under perioden augusti-september ökat med 27 procent jämfört med förra året. Årets antal är det största sedan SCB började mäta 2004. På elhandelsbolaget Nordic Green Energy har andelen nya företagskunder mer än...

Energikostnadsbesparande åtgärder i nästan samtliga BRF:er

Enligt en ny undersökning av elhandelsbolaget Nordic Green Energy har nio av tio bostadsrättsföreningar genomfört energikostnadsbesparande åtgärder under en period av stigande elpriser. Hälften har även informerat medlemmarna om energisparande. Enligt en ny...

Information om timpriser och timmätning

Vi får ofta frågor om timprisavtal och hur man kan styra sin elförbrukning till timmarna när elen är som billigast. Här är några av de vanligaste frågorna och svaren kring timpris och timmätning. Vad är timpris och hur tecknar jag ett timprisavtal?Ett timpris följer...