Bra Miljöval

En liten peng för en stor insats.

Samhället behöver medvetna konsumenter för att skydda hotade djur, växter och naturtyper. Välj ett elavtal med Bra Miljöval och slå ett extra slag för framtiden du med. Lägg till miljömärkningen på ditt elavtal redan idag.

Med vår Bra Miljöval-märkta el gör du skillnad:

  • Du bidrar till att skapa vattenpassager för djur och växter så de inte hindras av vattenkraftverk
  • Du hjälper hotade arter
  • Du bidrar till bistånd för ökad biologisk mångfald
  • Du hjälper arbetet för att driva på ett hållbart fiske och skonsammare fiskemetoder.
  • Du stödjer energieffektiviseringsprojekt med mål att minska elanvändningen

Vi uppfyller kraven

Som samarbetspartner till Naturskyddsföreningen erbjuder vi dig ”Bra miljöval”. Det är en stämpel på ditt elavtal som garanterar att extra hänsyn har tagits till djur och natur.

För att vår el ska få bära Bra Miljöval-märkningen måste elproduktionen uppfylla Naturskyddsföreningens krav. Dessutom kontrollerar Naturskyddsföreningen att andelen producerad el stämmer överens med antalet sålda kilowattimmar.

En liten peng för en stor insats

Att välja el märkt med Bra Miljöval innebär ingen större extra kostnad. För 1,25 öre/kWh extra bidrar du till en klart märkbar förbättring för vår natur.

25 kr/år

För dig som bor i lägenhet
Årsförbrukning 2 000 kWh

250 kr/år

För dig som bor i villa
Årsförbrukning 20 000 kWh

Med Bra Miljöval gör du skillnad

Miljömärkningen bygger på två grundidéer: att naturresurser måste sparas samt att den biologiska mångfalden och människans hälsa inte får hotas. Det innebär bland annat att alla giftiga och svårnedbrytbara kemikalier måste bort. Två andra mål är att minska den totala energianvändningen samt att övergå från fossila bränslen till förnybara energikällor.

Vill du också göra skillnad?

Handla ett elavtal med miljömärkningen ”Bra Miljöval” redan idag så kan du också slå ett extra slag för framtiden.