Bra Miljöval

Mer än någonsin så behöver samhället medvetna konsumenter som vill slå ett extra slag för att skydda hotade djur, växter och naturtyper. Välj ett elavtal med Bra Miljöval och slå ett extra slag för framtiden.

Med vår Bra Miljöval-märkta el gör du skillnad

 

“Bra Miljöval” är en miljömärkning och det betyder att den fungerar som en stämpel på ditt elavtal som garanterar att extra nytta görs för miljön. Förutom att man ställer extra hårda miljökrav går också pengar för varje såld kilowattimme el till olika projekt för att reparera miljöskador och minska elanvändningen genom energieffektivisering.

N

Du ställer krav på att även den förnybara elproduktionen tar extra hänsyn till miljö, klimat, djur, växter och människor.

N

Du hjälper till att minska efterfrågan på el med hög miljöbelastning, som kärnkraft och fossilel, samtidigt som du ökar efterfrågan på förnybar el med höga miljökrav

N

Du bidrar till att skapa vattenpassager för djur och växter så de inte hindras av vattenkraftverk

N

Du hjälper hotade arter

N

Du bidrar till bistånd för ökad biologisk mångfald

N

Du hjälper arbetet för att driva på ett hållbart fiske och skonsammare fiskemetoder.

N

Du stödjer energieffektiviseringsprojekt med mål att minska elanvändningen

Vi uppfyller kraven

Som samarbetspartner till Naturskyddsföreningen erbjuder vi dig “Bra miljöval”. Det är en stämpel på ditt elavtal som garanterar att extra hänsyn har tagits till djur och natur.

För att vår el ska få bära Bra Miljöval-märkningen måste elproduktionen uppfylla Naturskyddsföreningens krav. Dessutom kontrollerar Naturskyddsföreningen att andelen producerad el stämmer överens med antalet sålda kilowattimmar.

 
 
 
 

En liten peng för en stor insats

Att välja el märkt med Bra Miljöval innebär alltså ingen större extra kostnad. För 1,25 öre/kWh extra bidrar du till en klart märkbar förbättring för vår natur. Det är en kollektiv insats där tusentals personer runtom i landet med miljömärkningen hjälper till att göra stor skillnad för miljön i vårt land. Tillsammans gör vi skillnad!

25 kr/år

För dig som bor i lägenhet
Årsförbrukning 2 000 kWh

250 kr/år

För dig som bor i villa
Årsförbrukning 20 000 kWh

Med Bra Miljöval gör du skillnad

Miljömärkningen bygger på två grundidéer: att naturresurser måste sparas samt att den biologiska mångfalden och människans hälsa inte får hotas. Det innebär bland annat att alla giftiga och svårnedbrytbara kemikalier måste bort. Två andra mål är att minska den totala energianvändningen samt att övergå från fossila bränslen till förnybara energikällor.