Bra miljöval företag är Naturskyddsföreningens miljömärkning av förnybar el.

Bra Miljöval – tuffaste miljömärkningen

Välj Bra Miljöval och ditt företag el får el som producerats med största hänsyn till djur och natur.

Fördelar med Bra Miljövalmärkt el

  • Företaget bidrar till projekt som förbättrar för miljö och djurliv
  • Ditt företag blir ett föregångsexempel i miljöarbetet. Det ger konkurrensfördelar.
  • Du kan använda miljömärkningen som en del i ditt företags hållbarhetskommunikation
  • Ditt företag får ett Bra Miljöval-certifikat som visar att företaget tar ansvar för vår miljö.

Bra Miljöval gör skillnad

Tack vare Bra Miljöval-fonden genomför Naturskyddsföreningen ideligen projekt som förbättrar vår miljö. Ditt företag bidrar bland annat till:

  • Att skapa vattenpassager förbi vattenkraftverk, vilket ger bättre förutsättningar för de djur och växter som annars hindras av kraftverken.
  • Att hjälpa hotade arter som flodpärlsmusslan och ålen
  • Att stödja energieffektiviseringsprojekt med mål att minska elanvändningen

Några projekt som våra Bra Miljöval-kunder bidragit till:

Sportfiskarnas projekt i Sigtunaån, Gnesta
Genom att ta bort resterna av samt jämna ut ett gammalt betongdämme har vandringshindret för fiskarna i Sigtunaån i Gnesta försvunnit. Insatsen har underlättat för fiskarter att använda vattendraget som lek- och uppväxtområde, vilket har ökat den biologiska mångfalden i ån.

Restaurering av Angerums kvarn i Lyckebyån, Karlskrona
Restaureringen av kvarnen i Lyckebyån har gjort att vandringshinder för fiskarna i ån försvunnit. Fisktrappor har restaurerats och den fridlysta flodpärlmusslans överlevnad har underlättats.

För att läsa mer om pågående och utförda projekt som stöttats av Bra Miljöval kan du läsa mer här.