Vi är först med internationella miljömärkningen EKOenergy.

EKOenergy – ett extra miljöinitiativ

Att välja grön el är en självklarhet. Därför tar vi ytterligare ett steg och erbjuder den internationella miljömärkningen på el – EKOenergy.

EKOenergy företag logotyp.

Först med EKOenergy

Nordic Green Energy kan som första elbolag erbjuda den internationella miljömärkningen EKOenergy. Med el märkt EKOenergy bidrar ditt företag till en hållbar framtid, stärker sitt varumärke och fördjupar miljöarbetet.

El märkt med EKOenergy kommer alltid från förnybara energikällor. För att el ska få märkas med EKOenergy måste produktionen leva upp till EKOenergys hårda krav.

  • Internationell miljömärkning för företag som använder förnybar energi
  • Arbetar med projekt som skyddar miljön och förbättrar livssituationen för människor i utvecklingsländer
  • Stöttas av över 40 miljöorganisationer från 30 länder
  • Rekommenderas av de internationella standarderna US Green Building Council, Carbon Disclosure, Project CDP and Greenhouse Gas Protocol

Den enda internationella miljömärkningen för el

EKOenergy är idag den enda globala miljömärkningen för el. EKOenergy gäller oavsett i vilket land dina kunder befinner sig eller var din produktion sker.

EKOenergy hjälper dig i ditt hållsbarhetsarbete

Det är viktigt att kunna visa både kunder och anställda att ditt företag bidrar till en hållbar framtid. Berätta om hållbarhetsarbetet genom att använda EKOenergy-märkningen på företagets produkter. Eller sprid kunskap om EKOenergys projekt i företagets sociala medier, nyhetsbrev och på hemsidan. EKOenergys nyhetsbrev och sociala medier ger dig information om vilka projekt ditt företag bidrar till.

Du är i gott sällskap

Skanska, NCC Roads, The Body Shop, Brunberg, Globe of Hope och Protect Our Winters är bara några av de företag och organisationer som valt EKOenergy.

Så används EKOenergy

Miljömärkningen används idag på såväl choklad, öl, kläder och skönhetsprodukter som hockeylag, skidcenter, vägar och byggnader som konstruerats av företag som använder miljömärkningen EKOenergy.

Fördelar med EKOenergy

Genom att välja EKOenergy bidrar ditt företag till:

  • Att förbättra för miljö och djurliv kring vattenkraftverk i de nordiska länderna
  • Projekt i utvecklingsländer, t ex genom att solpaneler installeras i en afrikansk skola eller vindkraft byggs ut på en indonesisk ö
  • Minskning av koldioxidutsläppen – hjälper till att hejda den globala uppvärmningen

Dessutom

  • Ditt företags varumärke stärks när dina kunder ser att företaget har ett aktivt miljöarbete
  • All el hämtas enbart från 100% förnybara energikällor som sol-, vind- och vatten

Prata med mig om EKOenergy

Karstein Hilsen
Sales Manager B2B

Karstein Hilsen, Nordic Sales Manager B2B.

Några projekt EKOenergy bidragit till:

Solpaneler till skolor i Tanzania.

Solpaneler till skolor i Tanzania

I regionerna Arusha och Meru i Norra Tanzania är över 100 högstadie- och gymnasieskolor utan elektricitet. Den spanska ideella organisationen Instituto Oikos har, med bidrag från EKOenergy, arbetat med att installera solpaneler på 20 skolor i regionerna. Projektets mål är att förbättra utbildningsstandarden på den Tanzaniska landsbygden som i längden ska minska den sociala klyftan mellan landsbygd och städer. Projektet pågår mellan 2015-2017.

Installation av vatten-och vindkraft samt solpaneler Iconic Island.

Iconic Island project Sumba

Sumba är en ö i Indonesien och en av de fattigaste regionerna i landet. Projektet ’Iconic Island projekt Sumba’ är utfärdat av den internationella och ideella organisationen Hivos. De arbetar med att installera vatten- och vindkraft samt solpaneler på ön. På så sätt minskas behovet av dyra fossila energikällor på ön, samtidigt som invånarna kan få tillgång till el till en låg kostnad. Ökad tillgång till el bidrar till utveckling och högre ekonomisk aktivitet för lokalbefolkningen.

Rrestaurering och bygge av fiskpassager i älven Vihtijoki.

Vihtijoki river restauration project

Projektet arbetar med att restaurera och bygga fiskpassager i älven Vihtijoki i södra Finland. Restaureringen kommer främja flodens djurliv och öka beståndet av bland annat foreller och krabbor.

Foto: Jarmo Katila