Grön el företag hämtas från sol, vind och vatten.

Förnybar el

…företagets största insats för miljön

När du väljer förnybar el stärker du företagets miljöprofil. En fördel i kampen om kunderna som allt oftare efterfrågar en plan för hur företag arbetar med miljön.

Vad är förnybar el?

Vad vi syftar på när vi säger “förnybar el” är el som är helt förnybar. Vår förnybar el hämtas från de förnybara energikällorna sol, vind och vatten. Förnybara energikällor släpper inte ut någon koldioxid och producerar inget avfall som behöver slutförvaras. Det förbrukar inte jordens resurser, helt enkelt.

Förnybar el är bättre

Om du gör ett aktivt val och väljer förnybar el får du energi helt fri från CO2-utsläpp.

MINDRE FÖRETAG

30 000 kWh/år

Koldioxidutsläppen minskar med:

10,1 ton/CO2 år

Eller 9,5 flygresor Stockholm-
Bangkok tur och retur

LANTBRUKARE

150 000 kWh/år

Koldioxidutsläppen minskar med:

50,4 ton/CO2 år

Eller 48 flygresor Stockholm-
Bangkok tur och retur

INDUSTRIFÖRETAG

1 000 000 kWh/år

Koldioxidutsläppen minskar med:

336 ton/CO2 år

Eller 318 flygresor Stockholm-
Bangkok tur och retur

När du väljer vår förnybara el:

CO2-utsläpp

0g/kWh

El från *Residualmixen:

CO2-utsläpp

336g/kWh

Om du inte aktivt väljer förnybar el får du automatiskt den så kallade *Residualmixen. Den består av 42,1% fossila bränslen, 40,8% kärnkraft och endast 17,1% förnybar energi. För varje kilowattimme du förbrukar av residualmixen släpper du ut 336g CO2 (siffra: Energimarknadsinspektionen).

Hur vet jag att mitt företags el är 100% förnybar?

All vår förnybara el levereras med en s.k. ursprungsgaranti. Den berättar varifrån din el hämtats och hur produktionen påverkat miljön. Det vi betalar för ursprungsgarantierna går tillbaka till producenten av förnybar energi. På så sätt kan producenten investera i mer förnybara energikällor. Genom att välja förnybar el påverkar du alltså elmarknaden att satsa på förnybara källor.