Vårt nordiska elavtal gör det enklare

Har du verksamhet över hela Norden? Med vårt nordiska elavtal kan vi erbjuda gränsöverskridande elavtal i Sverige, Finland och Norge. På så sätt får du bättre kostnadskontroll, en enda kontaktperson och mycket enklare administration

En framtida gemensam nordisk marknad innebär nya energimöjligheter.

Om du har verksamhet i flera av de nordiska länderna finns det stora fördelar med att välja vårt nordiska elavtal:

N

Du kan teckna ett elavtal som gäller för alla nordiska länder där du har din verksamhet.

N

En kontaktperson

N

Mycket enklare administration

N

Möjlighet till samfakturering

N

Företagets miljöprofil blir mer sammanhållen

Om oss

Nordic Green Energy kan elmarknaden utan och innan. Vi har mångårig erfarenhet av storkundshantering och en kompetent personalstyrka som arbetar heltid med företags och kommuner.

 

Under de senaste tio åren har Nordic Green Energy levererat energi till över 250 kommuner och bostadsbolag. Vi administrerar dagligen kunder med 1 till 4 500 anläggningar. Vi är en av de största leverantörerna av grön el till den offentliga sektorn.

Fördelar och effektivitet

Storlek, riskprofil och förutsägbarhet är viktiga beståndsdelar för att kunna teckna ett förmånligt elavtal. Nordic Green Energy sätter sig in i dina behov för att skapa bättre och tydligare fördelar för dig som kund. Vi erbjuder förutsägbara och trygga avtalsmodeller eller flexibla och opportunistiska lösningar.

 

Att byta till förnybar el är helt enkelt bra för affärerna!