Dags att minska företagets elförbrukning

Genom att spara på elen, kan ditt företag sänka både elkostnader och bidra till en minskad miljö- och klimatbelastning. Vi har samlat några generella tips som kan hjälpa både företag och föreningar till en mer energieffektiv vardag.

 

Spara el för ekonomin och miljön

Genom att spara på elen kan du sänka både företagets elkostnader och ta hänsyn till miljön. Vi har listat några effektiva energi-spar-tips till små och medelstora företag och föreningar. Informationen kommer från Energi- och klimatrådgivningen och Energimyndigheten.

 

Följande åtgärder kan minska elförbrukningen:

Gå igenom energideklarationen

Nästan alla fastigheter med inomhusklimat måste ha en giltig energideklaration. Den görs av en certifierad energiexpert på uppdrag av ägaren och är giltig i tio år. Du hittar ditt företag eller förenings energideklaration i Boverkets register.

I energideklarationen får man en överblick över byggnadens energistatus och inomhusmiljö. Det finns information om värme, ventilation och fastighetens energiklass. I många fall finns även åtgärdsförslag för att minska energianvändningen.

Värme och ventilation

Uppvärmning brukar utgöra en stor del av elfakturan. På vissa arbetsplatser värms alla ytor upp, trots att delar av lokalerna står tomma. Här kan det vara läge att se över fastigheten, det kanske räcker med ett mindre kontor eller affärslokal?

A

Stäng av värmen när lokalen står oanvänd.

A

Välj ett miljövänligt värmesystem. Värmepumpar som tar vara på värmen från vatten, luft, jord eller berg är fördelaktigt för både miljön och ekonomin.

A
Håll koll på ventilationen. En stor del av värmeförlusterna i större byggnader sker genom ventilationen. Se över ventilation och fläktar regelbundet.
A

Se till att det centrala värmesystemet är rätt justerat.

A

Prova att sänka temperaturen någon grad på vintern och sedan höja temperaturen någon grad på sommaren. Det märks knappt i inomhusmiljön, men sänker elkostnaden ordentligt.

 

A

Kontrollera så att lokalen inte kyls och värms samtidigt.

A

Drar det från fönster och ytterdörrar? Täta eventuella springor med tätningslister.

A

Stäng portar, fönster och dörrar när de inte används.

Belysning

Bra och effektiv belysning är ett måste för arbetsmiljön på de flesta arbetsplatser. Däremot går det att energispara utan att snåla på ljuset. Börja med att se över lokalens ljuskällor. Det mest effektiva energispartipset inom belysning är att gå över till LED-lampor. En LED-lampa drar 80 procent mindre el än en glödlampa.

En bra grundtanke är också att alltid släcka i de rum man inte vistas i för tillfället. Att installera timers eller sensorer som reglerar belysning i trapphus och gemensamma utrymmen kan göra stor skillnad.

Elektronik

Elektronisk utrustning drar energi även när den inte används. Tänk på att stänga av datorer och strömbrytare ibland och välj produkter med rätt energimärkning.

A

Gå en kontrollrunda både på dagen och natten och se vilken teknikutrustning som är i gång. Det kanske går att stänga av vissa datorer, maskiner eller fläktar vissa tider på dygnet.

A

Byt från skärmsläckare till energisparläge på alla datorer.

A

Är företaget beroende av servrar? Använd energisnåla servrar som med fördel placeras i svala lokaler utan fönster. Använd molntjänster när det är möjligt.

A

Välj miljömärkta maskiner och elektronik. Låg energiförbrukning och låga driftskostnader är nästan alltid mer priseffektivt i längden.

Informera om energisparande

Prata med anställda eller hyresgäster om energisparande. Det påverkar både ekonomin, miljön och energisituationen i landet.

A

Erbjud tips och uppmuntra medarbetarna att se över sin elkonsumtion på jobbet. Gör en plan för hur ni tillsammans ska spara el under det kommande året.

A

I en bostadsrättsförening kan man installera Individuell mätning av el och värme. Då får respektive hushåll större inverkan på sin förbrukning och elräkning.

Vi utmanar ditt elpris –
Fri offert till företag och förening

Skicka in din förfrågan till oss så återkommer våra duktiga rådgivare med ett skräddarsytt erbjudande till dig.