Så här fungerar det

Vad roligt att du hittade hit! Här berättar vi hur det går till när du blir kund hos oss på Nordic Green Energy.

Vilka är vi?

Nordic Green Energy är ett fristående elhandelsbolag som startade för tjugo år sedan. Vi är en del av norska Elmera Group, en av de största elhandelskoncernerna i Norden. Vi är stolta över att vi var först i Sverige med att endast erbjuda våra kunder el från 100% förnybara källor. Det här innebär att vi är specialister på elleveranser från de förnybara energikällorna sol, vind och vatten. Vi har därför ingen koppling till något nätbolag och har fördelen att vara helt oberoende.

Läs mer här

Så här går det till

Du kan teckna avtal med oss direkt via kundservice, vår webbplats eller återförsäljare. Vi arbetar med väletablerade och erfarna säljbolag, som alla genomgår noggranna kvalitetskontroller för att bli utvalda av oss. Oavsett vem som kontaktar dig, ska du känna dig trygg med att du får det allra bästa avtalet för ditt hushåll. Självklart har vi nolltolerans mot dåliga säljmetoder.

 

Har du blivit uppringd? Lämna gärna feedback till oss

Vår telefonförsäljning

Vi ringer vanligtvis till registrerade mobilnummer från offentliga register. Samtliga hushåll som vi kontaktar är tvättade mot NIX.

w

När vi får kontakt och intresse finns, inhämtar vi kundens personnummer genom att fråga om detta i samtalet.

Vi stämmer också av kundens övriga personuppgifter såsom anläggningsadress och frågar om kunden står på nätavtalet. Annars kan inte avtal ingås.

I telefonsamtalet ges information om pris per KWh, bindningstid, månadsavgift och övriga ursprungsgarantier.

Kunden informeras om att det kommer att skickas ett SMS eller e-post efter telefonsamtalet med information om pris per KWh, bindningstid, månadsavgift och övriga ursprungsgarantier, ångerblankett och villkor med tillhörande beskrivning om obligatorisk ångerperiod om 14 dagar, något som behöver accepteras genom digital signering via Scrive.

Om kunden inte fyller i avtalet eller väljer att inte signera, kommer inget avtal att ingås.

När avtalet har signerats, skickas en bekräftelse till kunden med information om pris per KWh, bindningstid, månadsavgift och övriga ursprungsgarantier, ångerblankett och villkor med tillhörande beskrivning om obligatorisk ångerperiod om 14 dagar.

l

Vill kunden ångra avtalet går det bra att kontakta kundservice genom telefon eller e-post, alternativt skicka ångerblankett med post.

Kvalitet för dig

Vi vill att våra kunder ska känna sig nöjda med oss. Därför arbetar vi kontinuerligt med kvalitetsbedömningar. Bland annat genomför vi en kundservicemätning när du varit i kontakt med oss, vi ber kunder att lämna omdömen på Reco och vi har en årlig kundundersökning. Vi har högt uppsatta kvalitetskrav på våra säljbolag och genomför uppföljningar av våra säljare och de manus som används för att säkerställa kvalitet. Vi kräver att våra säljare är bra på att förklara så att det är lätt att förstå när ett avtal ingås. Skulle något trots allt gå fel, finns givetvis vår kundombudsman på plats som hjälper dig som kund.

Fullmakt – en service

Det är vanligt förekommande hos de flesta elhandelsbolag att kunden önskar hjälp med bytet mellan det tidigare elbolaget och det nya. I ett sådant fall behöver vi en påskriven fullmakt i samband med avtalstecknandet, och då inhämtar vi information om slutdatum för det nuvarande elavtalet samt information från nätägaren om att nätavtal finns samt uppgift om årsförbrukning. Ingen annan information inhämtas och vi gör inga adressändringar. Detta är en service som inte kostar något för dig som kund.

Har du frågor, kontakta gärna oss!

Kundservice
08-20 51 00
info@nordicgreen.se