Om du inte är nöjd

Har du en fråga eller ett klagomål? Vänd dig till oss! Vi strävar alltid efter att ge tydliga svar och är tacksamma för våra kunders åsikter och feedback.

1. Våra kundrådgivare hjälper dig

Du ska känna dig trygg som kund till Nordic Green Energy. Har du en fråga eller ett klagomål börjar du med att kontakta våra kundrådgivare. De svarar på dina frågor eller funderingar så fort de kan. Våra kundrådgivare kan du nå på:

 

Telefon: 08 – 20 51 00
 
E-post: kundservice@nordicgreen.se
 

 

2. Kontakta Kundombudsmannen

Om du önskar lämna feedback eller mot all förmodan inte är nöjd med den lösning som våra kundrådgivare erbjudit kan du kontakta vårt kundombud. Beskriv ditt ärende, lösningen du erbjudits och berätta varför du inte är nöjd. Glöm inte skriva ned kundnummer eller fakturanummer! Ange också ett telefonnummer eller en e-post där kundombudet kan nå dig. Kundombudet ser över ditt ärende och går vidare på bästa sätt.

E-post: kundombudsmannen@nordicgreen.se

 

 

3. Extern rådgivning

Om du trots kundrådgivning och kundombud fortfarande inte anser att du fått rätt hjälp finns det flera oberoende instanser du kan kontakta för vidare hjälp. Deras uppgift är att granska ditt ärende utifrån konsumentlagstiftningen.

 

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)


ARN är en opartisk myndighet som prövar många typer av konsumenttvister. Det är avgiftsfritt att få sin tvist prövad. Anmälan kan ske av en enskild konsument men först när konsumentens krav nekats av företaget för en vara/tjänst.

Allmänna reklamationsnämndens webbplats

E-post: arn@arn.se

ARN
Box 174
101 23 Stockholm

 

 

 

Ytterligare extern rådgivning

Kommunal konsumentvägledare

https://www.hallakonsument.se/kommunernas-konsumentverksamhet/

 


Energimarknadsinspektionen

https://www.ei.se/

 


Konsumenternas energimarknadsbyrå

https://www.energimarknadsbyran.se/