Användarvillkor för webbplatsen

Här kan du läsa mer om villkoren för användning och information på vår webbplats.

Nordic Green Energy – Webbplatsens användarvillkor – 2018-05-02

Immateriella rättigheter

Innehållet på Nordic Green Energys webbplats tillhör Nordic Green Energy. Alla rättigheter förbehålls. Kopiering, flyttning eller sparande av allt material, inklusive bilder, logotypes, ljudklipp, video och texter på webbplatsen är inte tillåtet utan tillstånd av Nordic Green Energy. Logotype och namn mm., är registrerade varumärken i alla EU:s medlemsländer.

 

Ansvarsfrihet

Innehållet på Nordic Green Energys webbplats levereras till besökaren som den är. För användbarhet, upplösning, pålitlighet eller innehållets giltighet ges ingen garanti. Nordic Green Energy ansvarar inte för direkta eller indirekta skador, som eventuellt skulle orsakas av användning eller utnyttjande av innehållet på webbplatsen. Nordic Green Energy ansvarar inte heller för skador eller förluster som orsakas av drift- eller kommunikationsstörningar. Vi ansvarar inte heller för tredjeparts webbplatser som innehåller referenser eller länkar till Nordic Green Energys hemsida.

 

Tredje parts webbsidor

Användarvillkoren gäller endast Nordic Green Energys webbplats.  Våra sidor kan innehålla länkar eller referenser till andra webbplatser som vi inte förvaltar. Nordic Green Energy ansvarar inte för tredje parts webbplatsers innehåll, kommentarer eller programvara.

 

Uppgifter angivna av användaren

Webbplatsens besökare är ensam ansvarig för angivna uppgifternas korrekthet, framkomst och att besökaren har rätt att ange ifrågavarande uppgifter. Nordic Green Energy har obegränsad rätt att behandla information som besökaren angett, antingen till kommersiella eller icke-kommersiella ändamål, dock inom gällande Svensk lagstiftning.

Begränsning och förbud

Besökaren ansvarar för att angivna uppgifter och bilagor inte innehåller fel, länkar till bluffwebbplatser eller skadeprogram. Nordic Green Energy har rätt att blockera eller begränsa besökare att nå webbplatsen. Ifall vi upptäcker oförväntad aktivitet, såsom spoofing, överbelastningsangrepp eller annat misstänksamt beteende, har Nordic Green Energy rätt att försöka identifiera användarens uppgifter såsom IP-adress och blockera användaren som bryter mot användarvillkoren utan särskild anmälan.

 

Ändringar

Ändringar i villkoren är möjliga, och de publiceras på denna sida. Ändringen träder i kraft omedelbart vid publiceringen.

 

Personuppgifter

Nordic Green Energy följer ikraftvarande personuppgifts lagstiftning. Nordic Green Energys Integritetspolicy finns tillgänglig på webbplatsen. All information du skickar oss (t.ex. epost, avtalsbeställning, kontaktbegäran, offertbegäran), där din identitet kan fastställas, behandlas enligt aktuell Integritetspolicy.