Vision & löften

Vi verkar för en hållbar utveckling i samhället och hjälper hushåll, företag och offentliga bolag att byta till grön el och gröna energilösningar.

Hur vi ser på det:

Vision

Nordic Green Energys vision är en värld där varje kilowattimme betyder en bättre framtid – för människa och miljö.

Mission

Nordic Green Energys uppdrag är att med gröna energilösningar som verktyg möjliggöra förändringar som leder till en hållbar värld.

Affärsidé

Nordic Green Energys affärsidé är att sälja grön el från förnybara energikällor till privatkunder, företag och offentlig sektor i Norden.

Våra kunder ska alltid rekommendera oss

Med hjälp av enkla och prisvärda elavtal samt hög servicekvalitet ska vi alltid vara det självklara valet för dig som vill vara kund hos ett grönt elbolag.

Vår personal ska alltid vara stolt att arbeta hos oss

Vi ska vara en öppen och dynamisk organisation där alla medarbetare tillsammans bidrar till en positiv arbetsmiljö, med hänsyn till våra kunder och en hållbar tillväxt.

Till ägarna

Våra ägare ska i Nordic Green Energy ha ett ekonomiskt lönsamt och etiskt transparent dotterbolag som är föregångare på marknaden för förnybar energi.

Här kan du läsa vår Hållbarhetsrapport 2020

Här kan du läsa vår Hållbarhetsrapport 2019