Solkraft

Idag utnyttjar vi endast en bråkdel av solens energi till elproduktion. Men energi från solen är helt klart på frammarsch.

Nu kan ditt företag vara med och driva på utvecklingen för mer solkraft i Sverige. Låt oss leverera 100% solkraft till ditt företag. Det krävs ingen investering eller installation av solpaneler.

N

Vår ursprungsmärkning ger dig garanterat sol i eluttaget

N

Du är med och påverkar elmarknaden till att satsa ytterligare på solkraftsproduktion

N

Solkraft från försåld el ger inga koldioxidutsläpp och är mest skonsamt för miljön

N

Du visar dina kunder att företaget satsar på en hållbar framtid

N

Att vara ett företag i framkant ger konkurrensfördelar

N

Företaget får ett fint sol-certifikat från oss!

 

Hur och var utvinns vår solkraft?

Vi hämtar i första hand vår solkraft från egna solelsproducenter i Sverige som valt att sälja sitt överskott av solel till oss. För att möta en ökad efterfrågan på solel gör vi även inköp från producenter i södra Europa. Solkraften utvinns från solpaneler när strålar från solen fångas upp av de solceller som panelerna är uppbyggda av. Solcellerna omvandlar sedan solens strålar till elektricitet.

Vi välkomnar alltid fler solelsproducenter till oss. Därför erbjuder vi bra ersättning för eventuell överskottsel. Vi erbjuder också förmånliga priser på solceller.

Har solkraft någon påverkan på miljön?

Produktionen av solkraft ger inga koldioxidutsläpp. Däremot finns det en viss miljöpåverkan vid produktionen av solcellspanelerna eftersom den är relativt energikrävande. Men med solpanelernas långa livslängd och minimala behov av underhåll, är solkraft fortfarande en av de energikällor som är snällast mot klimatet.

 

Visste du?

Eftersom vi i Sverige har långa dagar och korta nätter på sommaren har vi lika mycket solstrålning under ett år som länderna runt Medelhavet. Dessutom har solcellerna högre effekt vid lägre temperaturer, vilket gör att de passar vårt nordliga läge.

Vi är medlem i: