Vattenkraft företag håller alltid bästa elpris.

Vattenkraft företag

Väljer ditt företag el från vattenkraft bidrar ni till ett bättre klimat. Ni sparar också pengar eftersom vattenkraft är billigast.

Fördelar med vattenkraft

  • Vår ursprungsmärkning ger dig garanterat grön el i eluttaget
  • Du är med och påverkar elmarknaden till att satsa ytterligare på förnybar energiproduktion
  • Vattenkraft ger inga koldioxidutsläpp
  • Du stärker företagets miljöprofil inför kunder och anställda
  • Att vara ett företag i framkant ger konkurrensfördelar
  • Företaget får ett fint miljödiplom från oss!

Hur och var utvinns vår vattenkraft?

Vi hämtar all vår vattenkraft från Norden. Genom vårt moderbolag har vi egen vattenkraftsproduktion i Norge. Vi vet alltid exakt varifrån vi hämtar vår vattenkraft.

Vattenkraft utvinns ur strömmande vatten. Rörelseenergin i vattnet omvandlas till elektricitet i ett vattenkraftverk. När elproduktionen är låg – och elförbrukningen låg – sparas vattnet i magasin. När efterfrågan ökar igen släpps vattnet på och den sparade energin kan utvinnas. På så sätt kan produktionen snabbt anpassas efter behov, vilket gör vattenkraften till en effektiv energikälla.

Har vattenkraft någon påverkan på miljön?

Vattenkraft orsakar inga koldioxidutsläpp vid produktion. Däremot kan växt- och djurlivet påverkas vid byggandet av vattenkraftverken eftersom detta ändrar vattenflödet och kan skapa vandringshinder för fiskarna. Därför byggs det knappt några nya vattenkraftverk idag. Istället sker investeringar för att modernisera och öka kapaciteten i de kraftverk som redan finns. De stora nationalälvarna i Sverige som Vindelälven, Torneälv, Piteälv och Kalixälv är helt skyddade mot utbyggnad.

Vill företaget göra ytterligare en insats för naturen kan du välja vårt avtal märkt med Bra Miljöval. Med detta avtal bidrar företaget med 2 öre/kWh (exkl. moms) till Sveriges starkaste miljömärkning. Då stöttar företaget restaureringsprojekt av vattenkraftverk och byggandet av fisktrappor som möjliggör för fisk att ta sig förbi vandringshinder.

Visste du?

Vattenkraft är i själva verket utvunnet från solenergi. Solens värme får nämligen vattnet från hav och sjöar att dunsta och bilda moln som i sin tur ger regn eller snö. Denna nederbörd samlas i vattenmagasinen och används i kraftproduktion.