Vattenkraft

Fördelar med vattenkraft

N

Vår ursprungsmärkning ger dig garanterat förnybar el i eluttaget

N

Du är med och påverkar elmarknaden till att satsa ytterligare på förnybar energiproduktion

N

Vattenkraft från försåld el utger inga koldioxidutsläpp

N

Du stärker företagets miljöprofil inför kunder och anställda

N

Att vara ett företag i framkant ger konkurrensfördelar

N

Företaget får ett fint miljödiplom från oss!

 

Hur och var utvinns vår vattenkraft?

All vår vattenkraft kommer från Nordiska vattenkraftsverk. Vi har alltid 100% koll på varifrån vi hämtar vår vattenkraft!

Vattenkraften kommer ur strömmande vatten. Energin i vattnets rörelse omvandlas till elektricitet när den passerar genom ett vattenkraftverk. Produktionen kan snabbt anpassas efter marknadens behov då vattnet sparas i enorma magasin när elförbrukningen är låg för att släppas på när efterfrågan stiger. Vatten är en effektiv energikälla.

Har vattenkraft någon påverkan på miljön?

Vattenkraft ger inga koldioxidutsläpp ifrån sig vid produktion. Växt- och djurliv påverkas dock när ett kraftverk är under uppbyggnad, då bygget ändrar vattenflödet och kan skapa vandringshinder för fiskarna. I dag byggs knappt några kraftverk vilket innebär att påverkan på naturen är liten. I stället satsar man på att modernisera och öka kapaciteten hos de befintliga kraftverken. Nationalälvarna Vindelälven, Torneälv, Piteälv och Kalixälv är helt skyddade från utbyggnad.

Ditt företag kan göra en extra insats för naturen genom att välja vårt elavtal märkt Bra Miljöval. Då bidrar företaget med 2 öre/kWh (exkl. moms) till Sveriges starkaste miljömärkning och stöttar på så sätt restaureringar av vattenkraftverk och byggandet av trappor som möjliggör för fisken att ta sig förbi vandringshinder.

 

 

Visste du?

Vattenkraft är i själva verket utvunnet ur solens energi. När solen värmer hav och sjöar avdunstar vattnet och bildar moln som avger snö eller regn. Nederbörden uppsamlas därefter i vattenmagasin och omvandlas senare till el i ett vattenkraftverk.