Vår elhandel har ständig koll på elmarknaden. Det gynnar ditt företag.

Vi är äldst inom grön elhandel

Vi erbjuder alltid elavtal anpassade efter våra kunders behov. För oss är det viktigt att ditt företag tjänar på att teckna ett grönt elavtal med Nordic Green Energy.

Du tjänar på ett grönt elavtal

Nordic Green Energys elhandel har ständig koll på elmarknaden. Dagligen köper vi in ren el direkt från lokala elproducenter och från den nordiska elbörsen Nord Pool Spot. Vi köper också s k ursprungsgarantier för den el vi säljer till våra kunder. Det garanterar att all den el våra kunder förbrukar kommer från sol-, vind- eller vattenkraft.

Vi har ett nära samarbete med vårt moderbolag Troms Kraft, en av Norges största producenter av förnybar energi. Inom koncernen finns en erfaren elhandelsavdelning som har stor expertis inom analys och portföljförvaltning.

93% nöjda kunder

Genom väl utarbetade analyser och riskbedömningar kan vi erbjuda elavtal anpassade efter våra kunders behov. 93% av våra kunder är nöjda med oss. Du är välkommen att bli en av dem. Ta reda på vilken skillnad vi kan göra för ditt företag (och du för miljön).

Hybridpris ger trygghet och flexibilitet i ett och samma elavtal.

Utnyttja marknadens prissvängningar och få ett lågt snittpris.

Med rörligt elpris kan företaget spara pengar när elpriset sjunker.

Med fast elpris tar du kontroll över företagets framtida elkostnader.