Ett Prissäkringsavtal skapar en grundtrygghet med ett säkrat pris på en avtalad volym som minskar påverkan av marknadens svängningar.

Med ett Prissäkringsavtal får du ett säkrare elavtal utan plötsliga överraskningar. Din elfaktura påverkas endast av hur mycket el du förbrukar samt eventuellt din förbrukningsprofil. Du väljer själv hur länge ditt avtal skall gälla, samt för vilken volym/förbrukning. Vi erbjuder Prissäkringsavtal med bindningstider från 1-5 år.

N

Säkra en stabil prisnivå på en avtalad jämn volym

N

Undvik dyra riskpremier för traditionellt fast pris

N

Eventuell avvikande volym regleras med rörligt avtalsspris

N

Med prissäkringar minskas effekten av marknadens svängningar

 

I ett Prissäkringsavtal utgår vi från företagets årsvolym, det vill säga den förväntade förbrukningen under ett års tid. Denna fördelas sedan ut månadsvis enligt vald säsongsprofil och därefter jämnt under dygnets timmar varje månad.

Du betalar ett avtalat, fast pris för den prissäkrade volymen som är jämnt fördelad över dygnets timmar. Förbrukningsavvikelser regleras timme för timme med rörligt avtalspris.

Vi hjälper dig med allt till företagets elavtal

Hos oss får ditt företag alltid en personlig rådgivare, ett konkurrenskraftigt elpris och ett elavtal anpassad för din verksamhet. Vi hjälper dig också med smarta tips för minskad elförbrukning och miljömärkning med EKOenergy eller Bra Miljöval.

 

Portföljförvaltning

Har ditt företag en elförbrukning som överstiger 2 GWh per år? Då kan ni teckna ett elavtal med portföljförvaltning.

Förnybar el till företaget

Stärk företagets profil och välj el från de förnybara källorna sol, vind och vatten. Ni kan även välja miljömärkningarna EKOenergy och Bra Miljöval.

Minska elförbrukningen

Genom att spara på elen kan du sänka både företagets elkostnader och ta hänsyn till miljön. Vi har samlat de bästa tipsen för ett genomsnittligt företag.

Vi har företag- och föreningskunder inom de flesta branscher och verksamheter, stora som små. Möt några av dessa och se varför de valt Nordic Green Energy som elleverantör.