Vindkraft växer snabbast!

Fördelar med vindkraft

N

Vår ursprungsmärkning ger dig garanterat vind i eluttaget

N

Du är med och påverkar elmarknaden till att satsa ytterligare på förnybar energiproduktion

N

Vindkraft från försåld el ger inga koldioxidutsläpp

N

Du visar dina kunder att företaget satsar på en hållbar framtid

N

Att ha en profil med hållbarhet i fokus ger konkurrensfördelar

N

Företaget får ett fint vind-certifikat från oss!

Hur och var utvinns vår vindkraft?

Ett vindkraftverk behöver vindstyrkor på mellan 4 och 25 m/s för att kunna producera elkraft, vilket det gör cirka 80-90% av tiden. Vindkraft producerar mest energi under det blåsiga vinterhalvåret. Vilket är bra eftersom behovet av el då är som störst.

De senaste tio åren har vindkraftsproduktion utvecklats kraftigt och tiodubblat sin effektivitet. Ett enda vindkraftverk kan i dag producera el motsvarande årsförbrukningen hos 1300 hushåll.

 

Vilken miljöpåverkan har vindkraften?

De material som används för att skapa ett vindkraftverk är nästan alla återvinningsbara. Transporten till uppställningsplatsen innebär en viss miljöpåverkan, men väl på plats sker inga som helst utsläpp. När ett vindkraftverk avvecklas återställs marken och miljön runtomkring till sitt ursprungliga skick.

 

 

Visste du att?

Redan 4 000 år f.kr. använde egyptierna vindkraft till sina segelfartyg. Det första elproducerande vindkraftverket tillverkades i slutet 1890-talet.