Höga elpriser har påverkat vårt energibeteende. I princip alla svenskar tänker numera på sin elkonsumtion och gör vad de kan för att spara el. En undersökning från Nordic Green Energy visar att de förändrade energivanorna även implementerats på arbetsplatsen.

De senaste årens höga elpriser har lärt Sverige att spara el. Tilläggsisoleringar, optimerade värmesystem och solcellsinstallationer har blivit populära samtalsämnen. Men framför allt är enklare metoder som att sänka temperaturen i hemmet och byta till LED-lampor numera standard i svenska hushåll. I en undersökning genomförd av elhandelsbolaget Nordic Green Energy uppger 9 av 10 svenskar att de energisparar hemma.

Samma undersökning visar också att det nya, energimedvetna beteendet följt med till arbetsplatsen. Totalt svarar 65 procent att de energisparar även på jobbet.

– Det är glädjande. Att man energisparar hemma är lätt att förstå då det påverkar privatekonomin, men det är verkligen positivt att en så stor andel tänker likadant på arbetsplatsen. För även om det i första hand är ekonomin som driver den här beteendeförändringen så gynnas även klimatet av en minskad energiförbrukning, säger Björn Visell, affärsområdeschef företag och offentlig sektor på Nordic Green Energy.

Chefer elsparar mest

Bland undersökningens respondenter sticker cheferna ut. Hela 77 procent av cheferna anger att de alltid – eller ofta – sparar el på jobbet. Det kan jämföras med de anställda där motsvarande siffra hamnar på 63 procent. Egenföretagare lägger sig i mitten på 71 procent.

– Det är väldigt kul att så hög andel chefer tar elsparandet på allvar, även på arbetsplatsen. Det går dessutom helt i linje med vad vi får höra från våra egna företagskunder, där vi vet att många chefer och egenföretagare genomfört olika åtgärder för att spara el, avslutar Björn.

Expertens tips för att spara el på jobbet:

– Släck lampor i rum som inte används
– Säkerställ att alla lampor är LED
– Stäng av värmen när lokalen står oanvänd (går att automatisera)
– Sänk temperaturen någon grad
– Täta springor från dörrar och fönster
– Fyll diskmaskinen innan den sätts på
– Stäng av datorn när du lämnar för dagen
– Byt från skärmsläckare till energisparläge på företagets datorer
– Använd elektronik som skrivare och kopiatorer när det verkligen behövs
– Välj miljömärkt elektronik med låg energiförbrukning
– Har ni servrar på kontoret – fundera på att gå över till molntjänst eller virtuella servrar

 

Energisparar du på jobbet? (Exempelvis genom att stänga av elektronik och lampor, byta till LED-lampor, fylla hela diskmaskinen, osv)

Energisparar du på jobbet? Ja, alltid Ja, ofta Ja, men sällan Nej, aldrig Vet inte
Totalt 23% 42% 18% 11% 6%
Chef 35% 42% 17% 5% 1%
Medarbetare/anställd 20% 43% 19% 12% 7%
Egenföretagare 33% 38% 19% 9% 2%

Om undersökningen: Undersökning genomfördes under 2023 av PFM Research på uppdrag av Nordic Green Energy. 2100 anställda och egenföretagare över 18 år har svarat genom en internetpanel. Resultatet är riksrepresentativt.​