Så här fungerar det
Läs mer om oss och vår försäljning här.

Fast eller rörligt elavtal?
Fast elpris innebär att du binder ditt elpris under en bestämd tid. Rörligt elpris innebär att elpriset kan variera från månad till månad.

Elavtal & Elnätsavtal
Det är viktigt att du har tecknat ett elnätsavtal ifall du flyttar till ett nytt elnätsområde. Elnätsavtalet behövs för att Nordic Green Energy ska kunna transportera elen via elledningar till ditt boende. Du kan använda dig av Natomraden.se för att se vad du har.

Har du frågor om hur du ska teckna elavtal?
Kontakta oss om du behöver hjälp med att teckna elavtal eller hjälp med vilket avtal som passar dig och dina behov.