På grund av de höga elpriserna under hösten och vintern 2022, har olika elstöd tagits fram. Här är den senaste informationen om elstöd till privatpersoner och företag.

 

Elstöd till företag och organisationer

EU-kommissionen har nu godkänt förslaget om elprisstöd till företag och föreningar. Ersättningen är framtagen på samma sätt som elprisstödet till konsumenter. Enligt Regeringen ska elstödet kunna sökas hos Skatteverket från och med den 30 maj 2023. Läs mer om elstöd till företag och föreningar här.

Vad krävs för att få elstöd?
  • Storleken på ersättningen grundas på hur elförbrukningen sett ut under perioden oktober 2021 till september 2022 och gäller endast elprisområde 3 och 4.
  • Stödet får inte överstiga två miljoner euro (drygt 22 miljoner kronor), för att inte bryta mot EU:s statsstödsregler.
  • Elstödet gäller inte de verksamheter som har haft ett fastprisavtal för hela elförbrukningen som började gälla före 24 februari 2022 och fortfarande gällde samma datum 2023.
Räkna ut ert elstöd

SE3: 0,5 kronor x er elför­brukning i kWh under oktober 2021-september 2022
SE4: 0,79 kronor x er elför­brukning i kWh under oktober 2021-september 2022

Se företagets elförbrukning på Mina sidor.

Elstöd till elintensiva företag

EU-kommissionen har godkänt förslaget om ”elkostnadsstöd för elintensiva företag”. Stödet innefattar utbetalningar till elintensiva företag i alla Sveriges elprisområden för perioden oktober – december 2022.  Företag räknas som elintensiva om de hade en elanvändning på minst 0,015 kWh per omsatt krona under 2021 (exklusive uppvärmning). Du kan göra din elstödsansökan från och med 6 mars på energimyndigheten.se. Läs mer om utbetalning, ansökan och hur stödet räknas ut här.

Elstöd till privatpersoner för perioden november och december 2022 – alla elprisområden

Nu står det klart att det andra elstödet ska betalas ut under våren 2023. I detta inkluderas hushåll i alla Sveriges elprisområden där elpriset i snitt legat över 75 öre per kilowattimme under november och december 2022.

Så ser elstödet ut:
I det andra elstödet ersätts 80 procent av den uppmätta elförbrukningen under perioden. Det blir 90 öre per kWh i stöd (till elområde 1 och 2), 126 öre (till elområde 3) och 129 öre (till elområde 4).

Du som inte tidigare har anmält ditt bankkonto till Swedbanks kontoregister bör göra det senast den 10 maj för att få pengarna till den 9 juni. Om du inte anmäler ett konto, får du utbetalningen via en utbetalningsavi. Läs mer på forsakringskassan.se.

Utbetalningen går till den som stod på elnätsavtalet den 31 december 2022.

 

Elstöd till privatpersoner för perioden oktober 2021 till september 2022

Nu har det första elstödet till privata hushåll i elområde SE3 och SE4 betalats ut. Elstödet beräknas utifrån hur mycket el varje elanläggning tagit ut från elnätet under perioden oktober 2021 till september 2022. Utbetalningen görs av Försäkringskassan och gäller det namn som stod på elnätsavtalet den 17 november 2022. När pengarna betalats ut står det antingen ”Elstöd” eller ”Insättning” på kontoutdraget. Läs mer om stödet till elanvändare hos Svenska kraftnät, om utbetalningen hos Försäkringskassan och se din elförbrukning på Mina sidor.