På grund av de höga elpriserna under hösten och vintern 2022, har regeringen gett Svenska kraftnät i uppdrag att ta fram förslag om utbetalning av ett högkostnadsskydd. Här är den senaste informationen om det planerade elstödet till privatpersoner och företag.

Elstöd till privatpersoner

Nu står det klart att ett elstöd kommer att utbetalas till privata hushåll i elområde SE3 och SE4. Elstödet beräknas utifrån hur mycket el varje elanläggning tagit ut från elnätet under perioden oktober 2021 till september 2022.

Så räknas elstödet ut:
SE4: 0,79 kronor x din elförbrukning i kWh under oktober 2021-september 2022
SE3: 0,5 kronor x din elförbrukning i kWh under oktober 2021-september 2022

Försäkringskassan kommer att betala ut stödet med start 20 februari. För att få elstödet snabbast möjligt ska konsumenten anmäla sitt bankkonto till Swedbanks kontoregister senast den 13 februari. Om konsumenten inte har anmält något konto i Swedbanks kontoregister, går det via bankkonto registrerat hos Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten och elstödet betalas dit. Hittas inget konto så skickas en utbetalningsavi. Mer information om utbetalning och anmälan av bankkonto finns här.

Läs mer om stödet till elanvändare hos Svenska kraftnät. Se din elförbrukning på Mina sidor.

Den 9 januari presenterade regeringen även ett elstöd som utgår från perioden november och december 2022. I detta inkluderas hushåll i alla Sveriges elprisområden där elpriset i snitt legat över 75 öre per kilowattimme under november och december. Svenska kraftnät har fått i uppdrag att ta fram en modell för det nya elprisstödet som sedan ska godkännas av Energimarknadsinspektionen.

Elstöd till företag och organisationer

Svenska kraftnät har även presenterat ett förslag på elprisstöd till företag och föreningar. Ersättningen är framtagen på samma sätt som elprisstödet till konsumenter. Storleken på ersättningen grundas på hur elförbrukningen sett ut under perioden oktober 2021 till september 2022 och gäller elprisområde 3 och 4. Stödet får inte överstiga två miljoner euro (drygt 22 miljoner kronor), för att inte bryta mot EU:s statsstödsregler. Elstödsförslaget godkändes den 11 januari av Energimarknadsinspektionen. Läs mer om elstöd till näringsidkare och juridiska personer här.

För större företag med hög elförbrukning finns även ett förslag om ”elkostnadsstöd för elintensiva företag”. Stödet innefattar utbetalningar till elintensiva företag i alla Sveriges elprisområden för perioden oktober – december 2022. Läs mer det hos Energimyndigheten.