Enligt en ny undersökning av elhandelsbolaget Nordic Green Energy har nio av tio bostadsrättsföreningar genomfört energikostnadsbesparande åtgärder under en period av stigande elpriser. Hälften har även informerat medlemmarna om energisparande.

Enligt en ny undersökning av elhandelsbolaget Nordic Green Energy har nio av tio bostadsrättsföreningar genomfört energikostnadsbesparande åtgärder under en period av stigande elpriser. Hälften har även informerat medlemmarna om energisparande.

Inflation, räntehöjningar och höga energipriser har gjort att oron inför vintern är stor bland svenska bostadsrättsföreningar. Därför har nio av tio bostadsrättsföreningar vidtagit energikostnadsbesparande åtgärder, en av dem är BRF Lindalskogen 1 i Kungshamn.

– Redan förra vintern fick vi nästan dubbla elkostnader mot vad som är normalt vilket blev ganska tufft för en liten, nystartad förening som inte hade det i beräkningarna. Inför den här vintern har vi optimerat värmesystemet, sänkt värmen ett par grader och informerat alla medlemmar om vikten av att spara el. Vi planerar också att isolera rören i centralrummet, där läcker värme, säger Marcus Vester, ordförande i BRF Lindalskogen.

Ny undersökning bland bostadsrättsföreningar

BRF Lindalskogen 1 är inte ensamma. Enligt en ny undersökning av Nordic Green Energy har 87 procent av bostadsrättsföreningarna genomfört energikostnadsbesparande åtgärder. Hälften har informerat medlemmarna om energisparande och två av fem har isolerat, bytt fönster eller ventilation.

– Med rätt typ av åtgärder går det att sänka elkostnaderna för en bostadsrättsförening – rejält. I vissa fall kan de nästan halveras och det är inte bara bra för den enskilda föreningen utan också för samhället i stort. Våra rådgivare pratar dagligen med oroade bostadsrättsföreningar om hur de bör tänka och agera kring avtal och energibesparing. Det absolut viktigaste är att se över sitt elavtal, säger Björn Visell, affärsområdeschef företag & offentlig sektor på Nordic Green Energy.

Just elavtalet var en betydande del för BRF Lindalskogen 1.

– Vi har precis tecknat ett avtal med en fast del för vår avtalade förbrukning och därefter ett rörligt pris för det som tillkommer. Genom att inte duscha lika länge och sänka termostaten kan medlemmarna påverka så att vi inte överstiger den avtalade förbrukningen och därmed håller kostnaderna nere, säger Marcus.

10 tips för att sänka elkostnaden för din bostadsrättsförening:

  • Se över bostadsrättsföreningens elavtal. Jämför de olika elhandelsbolagens priser.
  • Gå igenom föreningens energideklaration. Den visar hur mycket energi som går åt i fastigheten och hur ni kan energioptimera.
  • Vad har ni för värmekälla? Värmepumpar som tar vara på värmen från vatten, luft, jord eller berg är fördelaktigt för både miljön och ekonomin. Kolla att det centrala värmesystemet är rätt justerat.
  • Drar det från fönster och ytterdörrar? Täta eventuella springor med tätningslister.
  • Se över lokalernas isolering för att behålla mer värme.
  • Använd timers eller sensorer i trapphus och gemensamma utrymmen.
  • Håll koll på ventilationen. En stor del av värmeförlusterna i större byggnader sker genom ventilationen. Se över ventilation och fläktar regelbundet.
  • Byt ut alla glödlampor mot LED.
  • Informera bostadsrättsföreningens boende om elsparande.
  • Införskaffa Individuell mätning av el och värme. Då kan respektive hushåll påverka sin förbrukning och elkostnad.

Om enkätundersökningen.
Enkäten har gått ut till 1383 av Nordic Green Energys företags- och bostadsrättsföreningskunder.

För mer information:
Björn Visell, Affärsområdeschef företag & offentlig sektor, Nordic Green Energy
bjorn.visell@nordicgreen.se 0720-77 16 39

Nordic Green Energy grundades år 2000 och var först i Sverige med att endast leverera el från 100% förnybara källor. Bolaget erbjuder el från förnybara källor till privatpersoner, företag och offentlig sektor. Nordic Green Energy finns idag i Sverige och Finland. Företaget ingår i Elmera Group ASA (tidigare Fjordkraft Holding ASA), som börsnoterades 2018 och räknas till en av de största koncernerna inom elhandel i Norden med mer än en miljon kunder. I Elmera Group ASA ingår även Fjordkraft, TrøndelagKraft och Gudbrandsdal Energi. www.nordicgreen.se