Idag presenteras de nominerade till Årets Elspararföretag 2023. Utmärkelsen uppmärksammar de företag som skapat smarta och hållbara lösningar som lett till minskad elförbrukning. De nominerade företagen är; Bauhaus, Göteborgs Domkyrkopastorat, Ipanema Beach, Medborgarhusföreningen Osby och Quality Hotel Friends Arena. Det vinnande bidraget utses av representanter från Nordic Green Energy senare i år.

Under hösten blev Nordic Green Energys företagskunder ombedda att redogöra för sina bästa elsparande åtgärder. Det företag som skapat de smartaste lösningarna och markant minskat sin förbrukning, kommer belönas med ett pris och titeln ”Årets Elspararföretag 2023”. Syftet med priset är att lyfta företag som under året har genomfört särskilda åtgärder för att spara energi.

 

De nominerade är:

Bauhaus
Bauhaus har genomfört både energieffektiva och hållbara åtgärder i sina varuhus runtom i Sverige. Detta innefattar bland annat isolering av tak för att bättre bibehålla värme, sänkning av inomhustemperatur, kontinuerliga energironder och tidsstyrd utomhusbelysning. De arbetar med hållbarhet på flera plan och har gjort ett omfattande arbete med avfallssortering i varuhusen, installation av solceller på varuhustaket i Uppsala och utbyggnad av laddplatser på parkeringar med kostnadsfri laddning för kunder.

Bauhaus öppnade sitt första varuhus i Sverige 1997. Idag arbetar över 2500 personer på något av byggvaruhusen som erbjuder allt för hem, hus och trädgård.

Göteborgs Domkyrkopastorat
Göteborgs Domkyrkopastorat har utfört flera smarta elsparande åtgärder i sina kyrkor och lokaler. De tar till vara på alla naturliga ljusinsläpp och tänder inga armaturer i de rum som får mycket dagsljus. Under kvällstid tänds endast lampor där personal arbetar. De har sänkt temperaturen i vissa utrymmen vilket har medfört minskade kostnader för både fjärrvärme och elförbrukning och dimensionerat om alla luftflöden i ventilationskanalerna. Övriga hållbarhetsåtgärder är: källsortering, krav på miljöcertifierade leverantörer, tillvaratagande av regnvatten för bevattning och viss tvättning.

Göteborgs Domkyrkopastorat består av sex församlingar och nio kyrkor, en sjukhuskyrka och en universitetskyrka. Totalt är de cirka 80 anställda.

Ipanema Beach
Ipanema Beachs Beach Center har bytt ut 276 takarmaturer/plattor till LED, installerat rörelsesensorer i byggnaden och rörelsevakter så banorna bara är belysta när någon spelar på banan. Belysningen schemaläggs dessutom med en app för att ta vara på ljusinsläppen dagtid. De är också i full gång med att installera ett styrsystem med AI i anläggningen som kan värma upp sanden på golvet nattetid. Styrsystemet ska också dra ner på användningen av ventilationen när hallen står tom och se till att det ventileras med självdrag vid gynnsamma utomhustemperaturer.

Beach Center har världens största beachvolleyhall på 6 700 kvm med 16 inomhusbanor på sand, en beachbar, restaurang och gym. Verksamheten har 15 anställda och bolaget ägs av Göteborg Beachvolley Club som är en ideell idrottsförening.

Medborgarhusföreningen Osby
Medborgarhusföreningen i Osby har bytt ut all belysning till LED och lysrörsarmaturer till nya energisnåla. De har bytt till nya energisnåla kylskåp och frysar och organiserat om till färre enheter. Sett över regleringen av ventilation och satt timers på digitala skärmar. I köket förbereds maten så att inte alla maskiner är i gång samma timme med tanke på effektavgiften. De har också börjat sortera mer avfall och minskat restavfallet, slutat med affischering och gått över till digitala skärmar.

Medborgarhusföreningen Osby har präglat kulturlivet i Osby sedan 1958. Nu drivs teater, bio, evenemang, konferens och restaurang i huvudbyggnaden Borgen.

Quality Hotel Friends
Quality Hotel Friends (Sverigeråd Solna) har gjort stora insatser för att spara el. De har installerat sensorduschar i 300 rum som beräknas spara ca 300 000 liter vatten per år. Det motsvarar ca 150 000 kWh och ca 4 200 kg Co2-utsläpp per år. På allmänna ytor har lampor bytts ut till energisnål LED-belysning och sammanlagt har alla åtgärder lett till stora besparingar. De har investerat i en ny balpress för wellpapp som underlättar avfallssorteringen. Quality Hotel Friends är en del av Strawberrys hotellkoncern och arbetar med flera gemensamma fokusområden inom hållbarhet.

Hotell Quality Hotel Friends är Stockholms största hotell med 650 rum och en yta på cirka 40 000 kvm. Hotellet byggdes 2013 och har ungefär 100 anställda. Verksamhet består till en stor del av konferenser och stora event.

 

 

2023-10-23