Olli Huhta berättar hur han i sin roll som Head of Trading säkerställer att inköp av el motsvarar det som våra kunder förbrukar i Sverige och Finland. Elhandeln sker dagligen på den nordiska elbörsen, Nord Pool AS.

– El är ingen lagervara och kan inte köpas i förväg som många andra varor, därför gör vi förbrukningsprognoser och säkerställer att det faktiska köpet av el är så nära prognosen som möjligt, säger Olli Huhta.

Det gäller att ha full koll på elkundernas förbrukningsmönster. Det innebär att vi som elhandelsbolag talar om för marknaden i förväg vad våra kunder ska förbruka i morgon och under dygnets alla timmar. I samband med elinköpen handlar vi även elcertifikat som stödjer produktionen av förnybar energi i Sverige. Till all förnybar energi köper vi också ursprungsgarantier som används för att garantera att elen faktiskt kommer från sol-, vind-, vatten- och biokraft.

Noggranna prognoser ger ett konkurrenskraftigt pris

Nordic Green Energys totala anskaffningskostnad av el beror bland annat på hur väl kundernas faktiska förbrukning stämmer överens med förbrukningsprognoserna. Därför är spelar krafthandeln och prognoserna en betydande roll för att kunna erbjuda våra kunder ett konkurrenskraftigt elpris.

 

Olli Huhta, Head of Trading på Nordic Green Energy