Kundkraft kommer inom kort upphöra med sin verksamhet vilket innebär att alla medlemskap kommer att avslutas. Du som har ett elavtal hos Nordic Green Energy behåller det och får ett nytt erbjudande i god tid innan avtalsperioden löper ut.

Varför lägger Kundkraft ner?
Affärsmodellen som Kundkraft bygger på med auktioner för elavtal, är ohållbar i dagens elmarknad med höga elpriser och en hög osäkerhet. Det gör att medlemmarna riskerar att få ett ofördelaktigt och högt elpris. Samtidigt har nya EU-regleringar medfört att Kundkraft inte kan binda det rörliga elavtalet i ett år. Det gör det svårt för Kundkraft att genomföra auktioner även på rörligt elpris.

När avvecklas Kundkraft?
Kundkraft fortsätter att genomföra auktioner under hösten till kunder med avtal som löper ut till och med 30 november 2022. De kommer att finnas tillgängliga för kontakt under kommande månader för att hantera de auktioner som genomförs enligt ovan.

Kundkraft kommer inte att ta emot nya medlemmar, utan endast upphandla elavtal till de medlemmar som har elavtal som ska omförhandlas under september och oktober.

Vad händer med mitt Kundkraftmedlemskap?
Du som är medlem kommer att få ett brev från Kundkraft där de avslutar ditt medlemskap och berättar vad som gäller för ditt elavtal. Du behöver inte själv säga upp ditt medlemskap.

Om ditt elavtal omfattas av auktionerna enligt ovan så kommer du att få ett nytt elavtal via Kundkraft, precis som vanligt och med den information som du brukar. Det blir då den sista avtalsperioden genom Kundkraft.

Fortlöper mitt elavtal?
Ditt elavtal kommer att gälla hela avtalstiden ut. Du behåller det elpris som Kundkraft upphandlat åt dig via Nordic Green Energy. Innan avtalstiden löper ut, får du ett nytt fördelaktigt elavtalserbjudande från oss. Oavsett elavtal får du alltid el från 100% förnybara källor från oss.

Kan jag binda mitt nya avtal?
Vi erbjuder Rörligt pris eller Mixavtal. I Mixavtalet får du 50 % rörligt och 50 % fast pris och du kan välja att binda det i 1 år.

För företag/föreningar erbjuder vi Rörligt pris eller Fastpris med profileffekt med en bindningstid på 1 till 5 år.

Jag känner knappt till Nordic Green Energy, vilka är ni?
Vi startade år 2000 och var det första elhandelsföretaget i Sverige som levererade energi från 100% förnybara källor. Vår affärsidé är att erbjuda prisvänliga elavtal med förnybar energi till privatkunder, företag och offentlig sektor. Nordic Green Energy är verksamma i Sverige och Finland och ingår i norska Fjordkraft, ett av de största elhandelsbolagen i Norden med mer än 1 miljon kunder.

Kundkrafts kundservice finns tillgänglig under auktionsperioden hösten 2022 och kan nås via medlemsservice@kundkraft.se.
Har du övriga frågor om ditt elavtal går det bra att kontakta Nordic Green Energys kundservice via mejl eller telefon 08-20 51 00. Du kan även hitta information om elavtal, förbrukning och fakturor på Mina sidor.