För sitt 20 år långa arbete med att främja en miljövänlig orienteringssport samt framtagandet av checklistor och rutiner för hållbara tävlingar som i dag är standard hos Svenska Orienteringsförbundet. Mottagare av Gröna kotten, orienteringens miljöstipendium, samt 15 000 kronor tilldelas 2020 Anders Winell från Tumba-Mälarhöjden OK.

 

– Det är otroligt kul att de här frågorna premieras och bekräftar det arbete som gjorts. Ska vi ha en framtid för orienteringssporten är det viktigt att vi fortsätter att uppmärksamma miljöfrågor, säger stipendiaten Anders Winell om utmärkelsen som delas ut av Skogssportens Gynnare, Nordic Green Energy samt Svenska Orienteringsförbundet.

Sedan 2016 har den ideella intresseorganisationen Skogsportens Gynnare tillsammans med det gröna elbolaget Nordic Green Energy och Svenska Orienteringsförbundet delat ut miljöstipendiet Gröna kotten till en förening eller arrangör som aktivt arbetat för markfrågor, allemansrätt samt utbildning och information om miljö och hållbarhet. Under fredagen var det dags för den femte upplagan och för första gången tilldelades stipendiet en enskild person.

På bilden ser vi Anders Winell ta emot blommor och diplom. Välförtjänt!

 

Med motiveringen ”Genom sin kompetens och legitimitet har vår person genomfört förhandlingar med både kommuner och länsstyrelser, utbildat klubbrepresentanter och funktionärer i mark och naturvårdsfrågor” föll 2020 års val på Anders Winell från Vällinge och Tumba-Mälarhöjden OK.

– Det är överväldigande och tunga ord och så klart en ära. Jag har hållit på med orientering hela mitt liv och sett hur konkurrensen och tonläget bland olika idrotter i skogarna hårdnar. Det är kul att få ett gensvar och att viktiga frågor lyfts fram, säger Anders Winell.

Med en flera decennier lång bakgrund inom sporten premieras Anders Winell för sitt långsiktiga engagemang för att verka för en hållbar orienteringssport för att så sätt minimera påverkan på naturen och nyckelbiotoper. Förutom att sätta miljöfrågan på agendan uppmärksammas även Anders Winell för de, i dag standard hos Svenska Orienteringsförbundet, checklistor och rutiner som tagits fram för att underlätta för arrangörer, kartägare och övrig orienteringsverksamt att följa Naturvårdsverkets riktlinjer samt samverka med markägare och jakträttsinnehavare.

Göran Hillgren är sekreterare på Skogssportens Gynnare och en av juryns medlemmar:

– Den här utmärkelsen är synnerligen välförtjänt. Genom att vara insatt och pedagogisk har Anders Winell kunnat lyfta miljöfrågan genom utbildningar, diskussioner, och dessutom varit konsekvent i sitt agerande. När mer och mer skog och mark exploateras av kommersiella intressena i framför allt storstäder har Anders Winell har på ett imponerande sätt fört vidare diskussionen.

Henrik Ström är affärsområdeschef konsument på Nordic Green Energy:

– Då är det här stipendiet har en miljöprofil är Anders Winell är mer än en värdig vinnare som har visat att han delar det engagemang för hållbarhetsfrågor med oss på Nordic Green Energy. Det är personer som Anders Winell som möjliggör en bättre framtida orienteringsverksamhet, som dessutom kanske är den mest hållbara idrott vi har.

Juryns motivering:

Skogssportens Gynnarna har sedan 2016 delat ut Gröna Kotten. Stipendiet som är föreningens miljöstipendium kan delas ut tack vare samarbetet mellan Nordic Green Energy och Svenska Orienteringsförbundet.

Gröna kotten 2020 kommer för första gången att delas ut till en enskild person.

På senare år har trycket på mark ökat inte minst genom exploateringar i storstadsregionerna, men även på grund av allt fler naturreservatsbildningar och mer komplex syn på äganderätten och förhållandet mellan människa, djur och natur. Utöver de gängse produktionsvärdena och kravet på den biologiska mångfalden i våra skogar har de sociala värdena (friluftsliv) tillförts utnyttjandet.

Årets mottagare av Gröna kotten 2020 har hängivet jobbat med de här frågorna sedan 20 år tillbaka. Arbetet har bland annat utmynnat i checklistor och riktlinjer för hur arrangörer av orienteringstävlingar, kartägare och orienteringsverksamhet generellt ska agera för att följa Naturvårdsverkets riktlinjer samt samverka med markägare och jakträttsinnehavare. De finns tillgängliga idag via våra regionala orienteringsförbund både i Stockholm och i övriga distrikt. Allt med syfte att minimera eventuell påverkan på naturen och nyckelbiotoper när vi orienterar.

Genom sin kompetens och legitimitet har vår person genomfört förhandlingar med både kommuner och länsstyrelser, utbildat klubbrepresentanter och funktionärer i mark och naturvårdsfrågor.

Anders Winell, årets stipendietagare Gröna kotten 2020.

För ytterligare frågor:

Henrik Ström, Affärsområdeschef konsument, Nordin Green Energy 070-086 40 19.
Göran Hillgren, Sekreterare, Skogssportens Gynnare 070-542 99 92.

 

Nordic Green Energy grundades år 2000 och är Sveriges mest erfarna gröna elbolag.

Bolaget erbjuder grön el och gröna energilösningar till privatpersoner, företag och kommuner. Nordic Green Energy ägs av norska Fjordkraft AS och har ett systerföretag i Finland. Idag har bolaget ca 60 medarbetare i Norden. www.nordicgreen.se