Du behöver stå på nätavtalet

För att få el behöver du ha ett avtal för elnätet och ett separat avtal för din elleverans. Båda behöver stå i ditt namn. Mycket att hålla reda på, vi förstår! Ibland står en flytt emellan, eller kanske står din sambo på nätavtalet.

Du ordnar enkelt med nätavtalet:

1.
Är det någon annan i ditt hushåll som står på elnätsavtalet? Titta på fakturan från er nätägare. Be gärna den personen att kontakta oss så kan vi erbjuda elavtalet vidare. Självklart får ni samma bra villkor som du fått i ditt erbjudande.

2.
Om ingen i hushållet står på elnätsavtalet, behöver du kontakta nätägaren för att teckna nytt avtal. Bor du i lägenhet finns ofta informationen i porten eller fråga fastighetsägaren alternativt din bostadsrättsförening om vad som gäller. Här kan du se information om nätägare: www.natomraden.se

3.
Meddela sedan vår kundservice på info@nordicgreen.se eller 08-20 51 00, så fortsätter vi med avtalet för elleveransen till ditt hushåll.

Om elnät och elhandel

För att få el till din adress behöver du teckna två avtal. Först behöver du ett avtal för att ansluta dig till elnätet i ditt område. Sedan tecknar du ett avtal med det elhandelsföretag som du väljer. Nätföretaget ansvarar för elöverföringen och underhåll av elnätet. Därför kan du endast välja vilket företag som köper elen åt dig. Vi på Nordic Green Energy är ett elhandelsföretag.