I en ny undersökning utförd av företaget Odyssey presenteras de 30 mest innovativa energibolagen i Sverige. Nordic Green Energy hamnar på en fjärdeplats, strax efter Tibber, Greenely och Kärnkraft.se.

I undersökningen har mer än 9000 elkonsumenter fått svara på frågor om elmarknad och energibolag. Bland annat frågor gällande smarta energiprodukter och lösningar, styrning av elförbrukning och val av kraftkällor.

Begreppet innovation beskrivs från konsumentens perspektiv och ska vara direkt kopplad till hushållets kostnader för energiförbrukning för att upplevas som relevant.

Odyssey nämner också att elkrisen hösten 2022 kan ha lett till en ökad kunskap om elmarknaden och att många konsumenter har utvärderat sitt elavtal och sin elleverantör.