Årets julgåva från Nordic Green Energy går till UNICEF:s viktiga arbete i katastrofdrabbade områden.
Det är alltid barn och unga som drabbas värst i krig och katastrofer. UNICEF finns på plats för att ge barn och familjer hjälp med snabb läkarvård, tak över huvudet, mat, rent dricksvatten och andra förnödenheter som räddar barns liv.

– Det går inte att blunda för vad som sker i världen just nu. Därför känns det extra viktigt att skänka årets julgåva till UNICEF:s arbete i katastrofdrabbade områden. Jag hoppas att fler företag vill vara med och påverka vardagen och framtiden för utsatta barn, säger John Nordin, Sverigechef för Nordic Green Energy.

På plats hos barnen i katastrofer
UNICEF finns på plats med egen personal i 190 länder och regioner. Tack vare lokalkännedom, resurser, lokala partners och ekonomiska bidrag, kan de agera snabbt och effektivt. Efter en katastrof ser de till att stanna kvar för att säkerställa att barn kommer tillbaka till skolan, att de skyddas från våld och exploatering och kan leva ett någorlunda normalt liv.

unicef.se finns mer information om hur både företag och privatpersoner kan stötta UNICEF.