Välj energimix

Du som konsument ska lätt kunna jämföra varifrån ett elbolag hämtar sin el och hur klimatet påverkas.

Energimixen

Energimixen är en blandning av el från olika källor. Vi garanterar energi från 100% förnybara källor och redovisar alltid elens ursprung. Nedan kan du se vad vår förnybara elmix består av. All vår el har en ursprungsmärkning utfärdad av Energimyndigheten. Denna garanterar att den försålda elen kommer från förnybara källor som inte orsakar några koldioxidutsläpp. (Detta avser koldioxidutsläpp från försåld el och inte elens koldioxidutsläpp beräknat från en livscykelanalys.)

 

Alla elhandelsbolag måste enligt lag redovisa var elen i elmixen kommer ifrån. Informationen brukar visas i ett tårtdiagram på fakturan.

Energimixen gäller verksamhetsåret 2022. Läs mer om vår förnybara energi här.