Välj en grön energimix

Du som konsument ska lätt kunna jämföra varifrån ett elbolag hämtar sin el och hur klimatet påverkas.

Energimixen

Energimixen visar om elbolaget är 100% grönt eller inte. De flesta elbolag har bara enstaka gröna elavtal. Välj alltid ett 100% grönt elbolag som tydligt garanterar och redovisar elens ursprung. Nedan kan du se vad vår gröna elmix består av.

Energimixen gäller verksamhetsåret 2019.

Produktbeskrivning

Vattenkraft: 85.0%

Vindkraft: 11.40%

Bio: 3.3

Solkraft: 0.3%

Miljöinfo för produktmixen

Utsläpp klimatgaser CO2: 0 g/kWh

Radioaktivt avfall: 0 mg/kWh

För information om utsläppen från vår produktmix följer vi de senaste rekommendationerna från Energimyndigheten och RE-DISS, som är EU:s initiativ för att förbättra tillförlitligheten och transparensen i den information som ges om ursprung och miljöpåverkan av el till Europas konsumenter. Rekommendationerna säger att ska de direkta utsläppen av CO2 och kärnavfall ska redovisas.

Läs mer om oss