Välj en grön energimix

Du som konsument ska lätt kunna jämföra varifrån ett elbolag hämtar sin el och hur klimatet påverkas.

Energimixen

Energimixen visar om elbolaget är 100% förnybart eller inte. De flesta elbolag har bara enstaka förnybara elavtal. Välj alltid ett 100% förnybart elbolag som tydligt garanterar och redovisar elens ursprung. Nedan kan du se vad vår förnybara elmix består av.

Energimixen gäller verksamhetsåret 2020.