[templatera id=”35509″]

Välj en grön energimix.

Välj en grön energimix

Du som konsument ska lätt kunna jämföra varifrån ett elbolag hämtar sin el och hur klimatet påverkas. Energimixen visar om elbolaget är 100% grönt eller inte. De flesta elbolag har bara enstaka gröna elavtal. Välj alltid ett 100% grönt elbolag som tydligt garanterar och redovisar elens ursprung.

Vår gröna el består av:

Energimixen gäller verksamhetsåret 2017.

Produktbeskrivning

100% Förnybar energi 
Vattenkraft74,16 %
Vindkraft22,20 %
Solkraft3,64 %
Summa förnybar energi 100%

Miljöinfo för produktmixen

Fr. produktion av el 
Utsläpp klimatgaser CO20 g/kWh
Radioaktivt avfall0 mg/kWh

För information om utsläppen från vår produktmix följer vi de senaste rekommendationerna från Energimyndigheten och RE-DISS, som är EU:s initiativ för att förbättra tillförlitligheten och transparensen i den information som ges om ursprung och miljöpåverkan av el till Europas konsumenter. Rekommendationerna säger att ska de direkta utsläppen av CO2 och kärnavfall ska redovisas. Talen är baserade på RE-DISS årliga publikation om utsläpp från olika energikällor som publicerades 2015-11-25.

Läs mer om oss