Välj energimix

Du som konsument ska lätt kunna jämföra varifrån ett elbolag hämtar sin el och hur klimatet påverkas.

Energimixen

Energimixen är en blandning av el från olika källor. Vi garanterar energi från 100% förnybara källor och redovisar alltid elens ursprung. Nedan kan du se vad vår förnybara elmix består av.

 

Energimixen gäller verksamhetsåret 2021. Läs mer om vår förnybara energi här.