Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om en tillfällig ekonomisk kompensation för hushåll som förbrukar mycket el, till följd av vinterns höga elpriser. Kompensationen kommer betalas ut under 2022 och gälla elförbrukning under perioden december 2021 till och med februari 2022.

Kompensationen går ut på att de hushåll med en förbrukning på minst 700 kWh per månad får en ersättning för månaderna december 2021, januari 2022 och februari 2022. Ersättningsmodellen är utformad som en trappa som börjar på en förbrukningsnivå om 700 kWh per månad där kunden får 100 kronor per månad, sammanlagt 300 kr. De som har en förbrukning på över 2 000 kWh per månad kommer att kunna få 2 000 kr per månad, sammanlagt 6 000 kr.

Vilka får ersättning?
De hushåll med en förbrukning på minst 700 kWh per månad får en ersättning för månaderna december 2021, januari 2022 och februari 2022. Ersättningsmodellen är utformad som en trappa som börjar på en förbrukningsnivå om 700 kWh per månad där kunden får 100 kronor per månad, sammanlagt 300 kr. De som har en förbrukning på över 2 000 kWh per månad kommer att kunna få 2 000 kr per månad, sammanlagt 6 000 kr.

Kompensationen innefattar hela landet, oavsett elprisområde eller om man bor i lägenhet, villa eller radhus.

Hur betalas kompensationen ut?
Kompensationen betalas ut utan att kunden själv behöver göra en ansökan. Utbetalningen kommer att hanteras av de olika elnätsbolagen och inte elhandelsbolagen. För mer information, kontakta ditt elnätsbolag.

Mer information finns att del av här: https://www.regeringen.se/artiklar/2022/01/fragor-och-svar-elpriskompensation/