Antal svenska företag som byter elhandelsbolag har under perioden augusti-september ökat med 27 procent jämfört med förra året. Årets antal är det största sedan SCB började mäta 2004. På elhandelsbolaget Nordic Green Energy har andelen nya företagskunder mer än fördubblats under samma period.

Höstens elpriser har fått många företagare att se över sin elkonsumtion. Att optimera verksamheten och genomföra energieffektivisering är vanliga åtgärder som företag har vidtagit men många har också sett över sina avtal.

– Det är en av de viktigaste åtgärderna för att få ned kostnaden. Spara el och effektivisera energianvändningen är viktigt men ligger du på ett anvisat, ofördelaktigt avtal kan det bli väldigt dyrt. Det kan vara avgörande att inte vara passiv i det här läget, säger Björn Visell, affärsområdeschef företag & offentlig sektor på Nordic Green Energy.

Rekord i byte av elavtal
Vanligtvis brukar nästan tio procent av svenskarna ha så kallade anvisade avtal – alltså avtal de blir tilldelade då de inte gjort ett aktivt val. Nu kan den andelen vara på väg att minska. Enligt de senaste siffrorna från SCB har andelen svenska företag som bytt elleverantör ökat från 8178 under augusti och september 2021 till 10 350 under samma period 2022. Det är den största andelen byten sedan SCB började mäta.

– För oss är ökningen ännu större, andelen nya företagskunder har under augusti och september mer än fördubblats hos oss. Telefonerna på kundtjänst går varma, många företag har frågor om energieffektivisering men de flesta vill diskutera avtal. Det är glädjande ur flera perspektiv men främst blir jag glad över att så många har förstått vikten av att aktivt välja avtal, säger Björn.

För mer information:
Björn Visell, Affärsområdeschef företag & offentlig sektor, Nordic Green Energy
bjorn.visell@nordicgreen.se 0720-77 16 39

Nordic Green Energy grundades år 2000 och var först i Sverige med att endast leverera el från 100% förnybara källor. Bolaget erbjuder el från förnybara källor till privatpersoner, företag och offentlig sektor och finns idag i Sverige och Finland. Företaget ingår i Elmera Group ASA (tidigare Fjordkraft Holding ASA), som börsnoterades 2018 och räknas till en av de största koncernerna inom elhandel i Norden med mer än en miljon kunder. I Elmera Group ASA ingår även Fjordkraft, TrøndelagKraft och Gudbrandsdal Energi. www.nordicgreen.se