Svenska kraftnät (Svk) höjer sina avgifter från 1 januari 2023 gentemot balansansvariga parter. Vi är en av dessa och behöver därför höja elpriset för våra befintliga kunder.

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk som är systemansvarig myndighet för kraftsystemet i Sverige och som förvaltar och utvecklar Sveriges transmissionsnät för el. Svenska kraftnät är också elberedskapsmyndighet och ansvarar för att kraftsystemet är hållbart, säkert och kostnadseffektivt. Det är Svenska kraftnät som fastställer de avgifter som balansansvariga ska betala. Nordic Green Energy betalar grundavgift för all förbrukning enligt aktuella priser som informeras av Svenska kraftnät och faktureras av eSett Oy i Sverige. Den kostnaden är en myndighetsavgift som Nordic Green Energy och alla andra elhandelsbolag tar med i beräkningarna på elkundernas fakturor.

 
Hur påverkar det mig som kund?

Höjningen på 0,5 öre/kWh inklusive moms och 0,4 öre/kWh exklusive moms kommer adderas i det totala elhandelspriset som redovisas på fakturan. Detta gäller de kunder som inte har någon justeringspost från SvK sedan tidigare. Kunder som redan har en justeringspost kommer få en justering motsvarande detta. Avtal ingått efter 2022-10-07 ska ej beröras av justering. Höjningen finns med redan i prissättningen. Kunder med rörligt pris, där SvK ingår, kommer inte märka av någon separat justeringspost.

 
Får vi göra den här typen av prishöjning?

Då Svenska Kraftnät är en myndighet och det är här är en avgiftshöjning som vi inte kan påverka stöds denna typ av avgiftshöjning i våra avtalsvillkor.

”Nordic Green Energy har rätt att löpande och med omedelbar verkan justera elpriset under bindningstiden i det fall skatter eller andra av myndigheter relevanta avgifter tillkommer, tas bort eller ändras. Ändring av ersättning för kostnader kan exempelvis bero på att myndighet ändrar kvotplikten på elcertifikat, höjning av effektreserven, höjning av Svenska Kraftnäts volymavgift eller att Sverige indelas i nya elprisområden.”

 

Har du några frågor gällande prishöjningen eller ditt elavtal? Kontakta vår kundservice på telefon 08-20 51 00 eller mejla kundservice@nordicgreen.se.