Svenska kraftnät (Svk) höjer sina avgifter från 1 januari 2024 gentemot balansansvariga parter. Vi är en av dessa och behöver därför höja elpriset för våra befintliga kunder.

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk som är systemansvarig myndighet för kraftsystemet i Sverige och som förvaltar och utvecklar Sveriges transmissionsnät för el. Svenska kraftnät är också elberedskapsmyndighet och ansvarar för att kraftsystemet är hållbart, säkert och kostnadseffektivt. Det är även de som fastställer de avgifter som balansansvariga ska betala.

Eftersom Nordic Green Energy är balansansvarig elleverantör betalar vi en grundavgift för all förbrukning som informeras av Svenska kraftnät. Den kostnaden är en myndighetsavgift som vi och alla andra elhandelsbolag tar med i beräkningarna på elkundernas fakturor.

Hur påverkar det mig som kund?

Höjningen på 0,5 öre/kWh inklusive moms och 0,4 öre/kWh exklusive moms kommer adderas i det totala elhandelspriset som redovisas på fakturan. Detta gäller de kunder som inte har någon justeringspost från SvK sedan tidigare. Kunder som redan har en justeringspost kommer få en justering motsvarande detta. Avtal ingått efter 2023-10-01 kommer inte påverkas då höjningen redan finns med i prissättningen.

Se exempel på hur höjningen påverkar priset.

Prishöjning per år för privatkunder (inklusive moms)

2000 kWh per år 5000 kWh per år 20 000 kWh per år
10 kronor per år 25 kronor per år 100 kronor per år

 

Får vi göra den här typen av prishöjning?

Då Svenska Kraftnät är en myndighet och det är här är en avgiftshöjning som vi inte kan påverka stöds denna typ av avgiftshöjning i våra avtalsvillkor.

”Nordic Green Energy har rätt att löpande och med omedelbar verkan justera elpriset under bindningstiden i det fall skatter eller andra av myndigheter relevanta avgifter tillkommer, tas bort eller ändras. Ändring av ersättning för kostnader kan exempelvis bero på att myndighet ändrar kvotplikten på elcertifikat, höjning av effektreserven, höjning av Svenska Kraftnäts volymavgift eller att Sverige indelas i nya elprisområden.”

Har du några frågor gällande prishöjningen eller ditt elavtal? Kontakta vår kundservice på telefon 08-20 51 00 eller mejla kundservice@nordicgreen.se.