Svenska kraftnät (Svk) sänker sina avgifter från 1 november 2021 gentemot balansansvariga parter. Vi är en av dessa och kommer därför sänka elpriset för våra befintliga kunder.

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk som är systemansvarig myndighet för kraftsystemet i Sverige och som förvaltar och utvecklar Sveriges transmissionsnät för el. Svenska kraftnät är också elberedskapsmyndighet och tillsynsvägledande myndighet i frågor om dammsäkerhet samt tillsynsmyndighet för elförsörjningens säkerhetsskydd.

 

Har Nordic Green Energy rätt att justera priserna?

Då Svenska Kraftnät är en statlig myndighet, stöds denna typ av prisjusteringar i våra avtalsvillkor.

” Nordic Green Energy har rätt att löpande och med omedelbar verkan justera elpriset under bindningstiden i det fall skatter eller andra av myndigheter relevanta avgifter tillkommer, tas bort eller ändras. Ändring av ersättning för kostnader kan exempelvis bero på att myndighet ändrar kvotplikten på elcertifikat, höjning av effektreserven, höjning av Svenska Kraftnäts volymavgift eller att Sverige indelas i nya elprisområden.”

Hur påverkar det mig som kund?

Sänkningen på 0,04013 öre/kWh inklusive moms (0,0321 öre/kWh exklusive moms) kommer påverka ditt elpris eller din avgift från och med november 2021. Priset gäller dig som inte har någon justeringspost sedan tidigare. Om du har en justeringspost, kommer du få en justering som motsvarar denna.

Avtal som ingåtts efter 2021-09-01 berörs ej av justering.

Har du några frågor? Tveka inte att höra av dig till oss.

Kontaktuppgifter:

Kundtjänst: 08-20 51 00 eller info@nordicgreen.se