Ny statistik från Energimyndigheten visar att kunder med fastprisavtal minskar kraftigt i Sverige och att kunder med rörligt pris har ökat från 53,3 % i början av 2019 till 67,7 % i augusti i år.

Hur kommer det sig? Vi har frågat vår energiexpert, Hendrik Ekholm.

– En viktig förklaring är att fler kunder har upptäckt möjligheten att påverka sina elkostnader genom att välja ett rörligt elavtal och minska sin elförbrukning. Jag upplever även att det finns en större kunskap kring just rörligt pris, att det följer elmarknadens svängningar och att priset varierar. Historiskt sett är det mer lönsamt med rörliga elprisavtal för konsumenter.

Väder, vind, ekonomiska förhållanden och mängd vatten i vattenmagasinen är några av de faktorer som påverkar prisets upp- och nergångar i ett rörligt elavtal. Efter energikrisen 2022 har även många elbolag valt att ta bort fasta elavtal.

Fler konsumenter gör aktiva val

Energimyndighetens statistik visar också att antalet anvisade avtal har minskat. Ett anvisat avtal får kunder om de inte själva gjort ett aktivt val på elmarknaden. År 2019 låg andelen anvisade avtal på drygt 10 procent och i augusti 2023 på 6,7 procent.

– Det är positivt att många konsumenter blir medvetna om att man kan byta elleverantör och göra ett aktivt val. Sedan är det alltid viktigt att ha koll på sina elkostnader och sitt elavtal, även om man har en mindre förbrukning och bor i lägenhet. Många konsumenter kan göra stora besparingar genom ett aktivt elavtalsval, säger Hendrik.