Elpriset påverkas av olika saker, både av väder och vind och den globala ekonomin. Just nu är olika komponenter drabbade samtidigt, vilket gör att elpriset är högre än vanligt. De höga priserna drabbar hela landet, oavsett vilket elbolag du har.


Vad beror de höjda elpriserna på?

En stor del av den svenska elproduktionen sker i norra Sverige, främst med vattenkraft. Vattenreserverna fylls på under året och används framför allt när elkonsumtionen ökar på vintern. Årets torra sommar har påverkat reserverna och den minskade vattenmängden har resulterat i mindre och dyrare el. Elen från norr ska också passera transmissionsnätet för att ta sig till södra Sverige, det är både kostsamt och begränsat.

Den globala ekonomin spelar också en viktig roll. När fler länder lättat på coronarestriktionerna börjar produktioner och ekonomier komma i gång igen. Efterfrågan på energi är stor, framför allt naturgas och kol. Det har lett till stora prishöjningar som med tiden även påverkat priset på förnybar el i Sverige.


Varför är priset högre i södra Sverige?

Sverige är indelat i fyra olika prisområden, SE1 – norra Norrland, SE2 – södra Norrland, SE4 – Mellansverige (från Dalarna till Gotland) och SE4 – södra Sverige. Befolkningsmängden är större i södra Sverige, vilket medför en större efterfrågan på el. En stor del av elen ska dessutom transporteras från vattenkraftverken i Norrland vilket är kostsamt.


Hur kan jag minska mina elkostnader?

Du kan med både små och stora medel minska din elförbrukning. Nya energieffektiva vitvaror kan göra stor skillnad jämfört med äldre varianter. Ett annat tips är att räkna ut din elförbrukning och jämföra med grannar och bekanta som lever i samma typ av hushåll. Läs mer om smart energiförbrukning här!