Elmarknaden september 2018: vindarna vände och så också elpriserna

2018-10-10

Med september kom vind och nederbörd vilket resulterade i att årets rekordhöga spotpriser tog en vändning i nedåtgående riktning samtidigt som efterfrågan ökade. Även priserna på terminsmarknaden och elcertifikatmarknaden rörde sig ner.

Spotmarknaden
Nederbördsrikt och blåsigt väder vände spotmarknaden i nedåtgående riktning i september trots att elförbrukningen ökade som ett resultat av lägre temperaturer. Vattenflödena, som ökade betydligt från augusti, pressade produktionspriserna för vattenkraft neråt.

Höga bränslekostnader tillsammans med årsrevisioner för flera kärnkraftverk höll sig prisnivån fortsatt hög på spotmarknaden. I Sverige var det genomsnittliga månadspriset mer än 50 procent högre än i september föregående år.

Terminsmarknaden
Priserna på Nasdaqs nordiska terminsmarknad föll kraftigt i september. Det nederbördsrika vädret förstärkte den nordiska hydrobalansen med nästan 20 TWh under månaden, vilket pressade priserna för de närmaste perioderna. Ytterligare en bidragande faktor till nedgången var tvångsförsäljningen av en norsk aktörs portfölj som Nasdaq tvingades genomföra. Detta ökade osäkerheten och har minskat handelsvolymer och likviditet på marknaden eftersom dessa positioner orsakade betydande förluster för andra marknadsaktörer.

I september upphörde den prisuppgång på utsläppsrätter som dessförinnan stigit månadsvis under ett och ett halvt års tid. Prisutvecklingen för utsläppsrätter under månaden var ändå mycket överraskande när priset översteg 25 euro/ton innan det stabiliserades runt 20–21 euro/ton.

Prisutvecklingen av bränslen som används vid elproduktion var däremot stark till följd av den stabila efterfrågan på kol och gas samt den politiska osäkerheten som påverkar oljepriset. Bland annat ett läge med svag kärnkraftsproduktion i Centraleuropa och stundande vinter driver hög efterfrågan på kol i Europa. Oljepriset har också stigit i och med USA:s sanktioner mot Iran, vilket begränsar tillgång på marknaden.

Elcertifikatsmarknaden
Även på elcertifikatmarknaden såg man stora prisrörelser. I början av september steg priset till 280 SEK som högst då bristen på elcertifikat var påtaglig. Men i takt med väderomslag, med kraftiga vindar och rikligt med nederbörd, sjönk priset till 215 SEK som lägst och september slutade på cirka 230 SEK.

Rekommendation
För att undvika de höjningar som följer med kommande kyla rekommenderar vi att passa på att teckna elavtal med fast pris nu när elpriset har sjunkit. Ditt fasta pris kommer då inte att påverkas av eventuella prisstigningar som sker på elmarknaden efter att du tecknat ditt avtal.

Vill du teckna ett grönt elavtal till företaget eller bostadsrättsföreningen? Kontakta vår duktiga rådgivare Mats Bengtsson.

[templatera id=”27195″]