Ekonomiskt stöd till elanvändare

På grund av de höga elpriserna under hösten och vintern 2022, finns nu både färdiga elstöd och förslag på kommande elstöd. Här är den senaste informationen om elstöd till privatpersoner och företag. Elstöd till privatpersoner för perioden oktober 2021 till september...

Fel förfallodatum på faktura

På grund av ett tekniskt fel i vår fakturahantering, har ett antal fakturor fått fel förfallodatum för januari månad. För samtliga fakturor med förfallodatum 20 januari ska betalningen vara oss tillhanda senast 27 januari 2023. Om du fått en faktura från oss med...

CRM Manager

Nordic Green Energys affärsidé är att sälja el från förnybara energikällor till företag, offentlig sektor och privatkunder i Norden. Med hjälp av enkla och prisvärda elavtal, hög servicekvalitet och en mer miljömedveten marknad har Nordic Green en växande kundbas i...