Information till våra Kundkraft-kunder

Kundkraft kommer inom kort upphöra med sin verksamhet vilket innebär att alla medlemskap kommer att avslutas. Du som har ett elavtal hos Nordic Green Energy behåller det och får ett nytt erbjudande i god tid innan avtalsperioden löper ut. Varför lägger Kundkraft...

Kraftig ökning av företag med solceller

Antalet nyinstallerade solceller i Sverige slår rekord – också bland företag. Under 2021 köpte elbolaget Nordic Green Energy 986 MWh överskottsel från svenska företag, vilket är en fördubbling från 2020. Enligt Energimyndigheten installerades 26 500 nya...

Information om elpriskompensation

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om en tillfällig ekonomisk kompensation för hushåll som förbrukar mycket el, till följd av vinterns höga elpriser. Kompensationen kommer betalas ut under 2022 och gälla elförbrukning under perioden december 2021 till och...

Varför har elpriset gått upp?

Elpriset påverkas av olika saker, både av väder och vind och den globala ekonomin. Just nu är olika komponenter drabbade samtidigt, vilket gör att elpriset är högre än vanligt. De höga priserna drabbar hela landet, oavsett vilket elbolag du har. Vad beror de höjda...

Svenska kraftnät sänker avgifterna från 1 november 2021

Svenska kraftnät (Svk) sänker sina avgifter från 1 november 2021 gentemot balansansvariga parter. Vi är en av dessa och kommer därför sänka elpriset för våra befintliga kunder. Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk som är systemansvarig myndighet för...

Svenska kraftnät höjer avgifterna från 1 januari 2021

Svenska kraftnät (Svk) höjer sina avgifter från 1 januari 2021 gentemot balansansvariga parter. Vi är en av dessa och behöver därför höja elpriset för våra befintliga kunder.   Får vi göra den här typen av prishöjning? Då Svenska Kraftnät är en myndighet och det...

Breakit Impact Challenge

  Under 30 intensiva dagar har de fått hjälp att se över sina resor, sin arbetsplats, leverantörer, affärsmodell och möjligheten att klimatkompensera för de utsläpp som bolagen inte kan få bort. Allt med målet att vara en del av lösningen snarare än problemet när...