[templatera id=”35509″]

Nyhet

Nu erbjuder vi Energieffektivisering

2017-08-25

För många fastighetsägare-och förvaltare hamnar energiarbetet, i brist på tid, ofta i skymundan jämfört med andra delar av fastighetsskötseln. Detta trots att energikostnaderna för fastighetsdrift utgör omkring 50% av den totala driftkostnaden. Men genom en smartare elanvändning finns det möjlighet att spara en ordentlig slant.

Tillsammans med vår samarbetspartner Rejlers erbjuder vi nu Energieffektivisering. Med Energieffektivisering får fastighetsägare- och förvaltare hjälp och stöd att optimera sin elanvändning och på så sätt minska kostnaderna för elförbrukning.

–       Med Energieffektivisering får du kontinuerliga analyser av fastighetens energianvändning och därefter hjälp med hur fastighetens el– och värmeanvändning kan optimeras. Rutiner och processer ses också över för att identifiera förbättringsmöjligheter, berättar Karstein Hilsen, Försäljningschef B2B på Nordic Green Energy och företagets kontaktperson för Energieffektivisering.

Att effektivisera energianvändningen i fastigheter för med sig många fördelar. Med en minskad användning av energi sjunker kostnaderna för el märkbart. Men även miljöpåverkan minskar när användningen av el reduceras.

–       Genom att effektivisera elanvändning bidrar faktiskt du som ägare och förvaltare av fastigheter till att Sverige har större möjlighet att nå klimat- och energimålen, säger Karstein.

Läs mer om energieffektivisering och kontakta Karsten Hilsen här.

[templatera id=”27195″]